English version of this page

Samfunnsgeografi - Fagressursar

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Databaser

Oppslagsverk

Bøker

 • Oria - katalog over bøker, tidsskrifter og artiklar ved universitets- og høyskolebiblioteker i Norge.
 • Universitetsbiblioteket i Oslo sitt emneregister.Biblioteket oppstiller bøkene etter Deweysystemet sine temainndelingar som går frå 0 til 1000 med alfabetisk ordning innanfor kvart tal. Tips: Fin ressurs å bla i for å få idear til oppgåveskriving.

Nye bøker og innkjøp

Andre fagressursar

 • Browzine - Bla i samfunnsgeografiske tidsskrifter, bygg eigne kolleksjonar, og lagre artikler i "My Articles".
 • Geosource- viktig kjelde for å få oversyn over faget samfunnsgeografi
 • International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences
  Inneheld over 3900 oversynartiklar innan samfunns- og åtferdsvitskap.
 • UN-Data
  Statistiske databaser frå dei Sameinte nasjonar.
 • Laborsta
  Arbeidslivstatistikk frå dei Sameinte nasjonar sin internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet, ILO.
 • World Bank Data Catalog
  Full tilgang til alle statistikkdatabasene frå Verdsbanken.
 • Open Source Cities
  Møtested for ideer om byutvikling.
 • Atekst
  Artikkelarkiv frå norske aviser. Inneheld også artiklar frå fleire sentrale nordiske aviser. Tips: Fin stad for å få idear til oppgåveskriving.
 • Factiva
  Arkiv for internasjonale aviser serleg eigna for vitskapeleg bruk

Andre nettressurser


Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.


Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte og andre spørsmål.


Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?


Studier innan samfunnsgeografi