English version of this page

Fagside for statsvitenskap

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Statsvitenskapelige fagdatabaser - Artikkelsøk

 • IPSA
  International Political Science Abstract. Oppsummeringer av statsvitenskapelige artikler og årbøker, med fokus på de store statsvitenskapelige tidsskriftene. Utgivelser fra 1989 til i dag.
 • IBSS
  Tverrfaglig samfunnsvitenskapelig database med referanser til artikler og bøker. Utgivelser fra 1989 til i dag.
 • JSTOR
  Artikler fra humaniora og samfunnsvitenskapene. Gir relevante treff også fra før 1989.
 • ISI Web of Knowledge
  Samledatabase for vitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora
 • Sociological Abstracts
  Omfattende base som gir treff blant annet for policy-, samfunns- og velferdsstudier. Viser sammendrag, referanselister og siteringsrelasjoner.
 • Idunn
  Nordens ledende database for fagtidsskrifter. Tilbyr søkemuligheter i kvalitetssikret innhold på tvers av 49 ulike fagtidsskrifter. idunn.no eies og driftes av Universitetsforlaget.
 • ScienceDirect
  Ledende fulltekstdatabase. Her finner du artikler og bokkapitler.
 • Scopus Kuraterte data fra mer enn 5000 utgivere. Samfunnsvitenskap og andre fag. Tverrfaglig.
 • EastView - Arkiv og tidsskrifter fra Russland og tidligere Sovjetrepublikker, inkl. Russian military and security periodicals.

Bruk gjerne fagdatabasene for å unngå såkalte røvertidsskrifter. Du kan også sjekke om tidsskriftet er registrert i NSDs liste.  Det finnes ulike oversikter på nett over useriøse publiseringskanaler - for eksempel Bealls svarteliste.

Nyhetsarkiver

Emnesøk i katalogen

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

Tidsskrifter med mer

Andre fagressurser fra UB

Statistikk og datasett

I abonnement:

Åpent tilgjengelig:

 

 • Du kan også dele dataene dine hos Sigma2
 • Statistisk Sentralbyrå
 • UNdata  flere databaser rangert etter tema. Man kan også søke etter data avgrenset på land.
 • UNIlibrary. FNs iLibrary er den globale søkeplattformen og kilden til digitalt innhold fra FN. Oppdatert og forbedret versjon 2020.
 • World Wealth and Income Database - aims to provide open and convenient access to the most extensive available database on the historical evolution of the world distribution of income and wealth, both within countries and between countries.
 • NSD - NSD er et nasjonalt arkiv og senter for forskningsdata.
 • World Inequality Database

 

 

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Oppslagsverk og referanseverk

Dårlig tid? Finn ut mer om hvordan du kan få omfattende fagkunnskap på kort tid.

Open Access

Aktuelt


Søking, referering og skrivetips


UiOs akademiske skrivesenter


Hjelpeside for deg som tar en doktorgradAlt du trenger for å komme dit du vil med forskningen din