English version of this page

Fagside for sosiologi og organisasjonsstudier

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Her kan du se noen korte veiledningsfilmer 

-Hvordan finne en bok, En introduksjon til søketjenesten Oria,"Min side" i Oria, og Kildekritikk.

Kontakt

Marianne Inez Lien

Marianne Inez Lien
Fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi og kjønnsforskning
HumSam-biblioteket


Bestill veiledning med fagansvarlig 

Artikkelsøk i relevante databaser for sosiologi

      Databaser

 • Sociological Abstracts er en omfattende base som dekker sosiologi, sosialantropologi, pedagogikk og andre beslektede fag. Du søker med emneord og du finner tesaurus (emneordregister) for sosiologi. Basen er et must for alle sosiologer.
 • IBSS er en tverrfaglig samfunnsvitenskapelig database fra UNESCO og LSE med referanser til artikler og bøker. 
 • Web of science er en tverrfaglig base som også dekker samfunnsvitenskap. Viser sammendrag, referanselister og siteringsrelasjoner. Du kan søke i forfatter, emneord og fraser.
 • Emerald Insight  Fulltekstdatabase av tidsskrifter innen emner som ledelese, eiendomsforvaltning, ingeniørfag og teknologi. 
 • Scopus er en omfattende internasjonal database med sammendrag og henvisninger til fagfellevurderte artikler, bøker og konferanse-paper.
 • Science Direct  Gir tilgang til noen av av Elseviers bøker og e-tidsskrifter innen samfunnsvitenskap, humaniora, ingeniørvitenskap, helsevitenskap og flere. 
 • Idunn er Norges ledende database for nordiske fagtidsskrifter. Tilbyr søkefunksjon på tvers av tidsskriftene. Her kan du søke i fulltekst

Vi råder alle til å bruke fagdatabasene for å unngå såkalte røvertidsskrifter.Du kan også undersøke om  tidsskriftet du er interessert i er registrert i NSDs liste. Det finnes ulike oversikter på nett over useriøse publiseringskanaler - herav Bealls svarteliste 

 

      Oppslagsverker

 

Vurderer du å gjøre en litteraturstudie?

Her finner du informasjon om ulike former for litteraturoversikter

Boksøk

Emnesøk i Oria

Du kan søke smartere ved å bruke faglige begreper som du finner i emneordlister:

 • Dewey emneregister Søk på emneord eller deweynummer for oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er klassifisert og plassert etter emne.
 • HUMORD Bibliotekets emneordkatalog som er hierarkisk ordnet. 

Kurs

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på campus.

Send innkjøpsforslag

Jeg er interessert i dine forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter eller databaser. Send dine forslag her.

Her finner du kilder om sitatbruk og kildehenvisninger

Tidsskrifter

 

Nye bøker

Statistikk og datasett

 • European Social Survey Data fra ulike europeiske land. Oppdateres annenhvert år.
 • Eurostat Statistikk fra EUs offisielle statistikk-kontor. Inneholder data som er egnet til komparative studier.
 • SSB Statistikkbanken SSB har hovedansvaret for offentlig statistikk i Norge.
 • Statistikk knyttet til innvandring og integrering i Norge fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
 • OECD Library Online bibliotek for Economic Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Inneholder statistikk, bøker og artikler.
 • World Value Survey Data fra undersøkelser fra et globalt nettverk av samfunnsforskere.
 • NSD Statistikksiden til Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Inneholder blant annet utdanningsstatistikk, i tillegg til informasjon om forskningsetikk og personvern.

Andre ressurser for sosiologer

Foreninger 

Oppslagsverk

 

 

 

Klikkbar logo for Søk & Skriv
Søking, referering og skrivetips

Klikkbar logo for Akademisk skrivesenter
UiOs akademiske skrivesenter

Klikkbar logo for PhD on Track
Fagstøtte og informasjon til deg som tar doktorgrad


Klikkbar logo for For forskere
Alt du trenger for å komme dit du vil med forskningen din

Forsider av bøker