Skrive ut, kopiere og skanne

Skrive ut  |  Kopiere  |  Skanne

Skrive ut

Printere finnes på de fleste av våre bibliotek.

 • Informasjon om utskrifter og kvoter finner du på USITs side
 • Studenter belaster sin utskriftskvote ved utskrift. Det er mulig å fylle på kvoten.
 • Pris per A4-ark er 0,80 (både for farge og svart-hvitt). Prisen er lik enten du skriver ut på en eller to sider av arket.
 • Eksterne brukere vil ved de fleste bibliotek kunne ta utskrift av bibliotekressurser. Kontakt personalet.
 • Pc-ene i de fleste bibliotekene er koblet til skrivere
 • De fleste skriverne i bibliotekene har kortleser.

Finn mer informasjon om printere og utskrifter ved:

HumSam-bibliotekene

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus

 • Maskinene har disse funksjonene: en/to-sidig, svart-hvitt/farge, A4/A3, og stifting.
 • For å skrive ut i GSH velger du "ricoh on pullprint". 
 • Besøkende uten brukernavn ved UiO kan henvende seg i skranken for mere informasjon.

Studentbiblioteket Sophus Bugge

 • Biblioteket har en multimaskin for utskrift/kopiering/skanning. Når du skal printe velger du "pullprint\ricoh" og så skanner du kortet ditt på maskinen.

Teologisk bibliotek

Bibliotekets pc'er og utskriftsmuligheter er for søking i bibliotekets katalog, bruk av UBO's fagressurser og internett. Det er ikke mulig å logge seg på med eget brukernavn og passord for å arbeide med og skrive ut egne dokumenter.

Juridisk bibliotek

 • Biblioteket har multimaskin for utskrift/kopiering/skanning for UiO-ansatte og studenter. For å skrive ut velger du "ricoh on pullprint" og leser av kortet ditt på maskinen.
 • Besøkende uten brukernavn ved UiO kan henvende seg i skranken for mer informasjon.

Bibliotek for medisin og realfag

Medisinsk bibliotek på Rikshospitalet, Ullevål sykehus og Odontologisk bibliotek

Bibliotekene har multimaskin for utskrift/kopiering/skanning for UiO-ansatte og studenter. Når du skal printe velger du "pullprint\ricoh" og leser av kortet ditt på maskinen.

Biblioteket på Ullevål har også printer for OUS-ansatte og kopimaskin/skanner.

Utskriftspriser for eksterne brukere:

 • 1-5 utskrifter = gratis
 • 5-15 utskrifter = 15 kr
 • 16-30 utskrifter = 30 kr
 • 31-50 utskrifter = 50kr

Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus

Det står to printere langs bakveggen i hangaren. Disse heter Snipp og Snapp. Utskrift skjer ved pullprint, og du må bippe studentkortet eller logge inn med UiO-brukernavn og passord for å få utskriften.

Informatikkbiblioteket

Fargeprinter er tilgjengelig i biblioteket.


Kopiere

Kopimaskiner er utplassert på mange av våre bibliotek.

 • Som student eller ansatt ved UiO må du bruke studentkortet ditt når du skal kopiere. Eksterne må ta kontakt med skranken.
 • Biblioteket attesterer ikke kopier.

Finn mer informasjon om kopiering ved:

HumSam-bibliotekene

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups Hus

 • I Georg Sverdrups Hus er det multifunksjonsmaskiner i printerrommene i alle etasjer. 
 • Maskinene har disse funksjonene: en/to-sidig, svart-hvitt/farge, A4/A3, og stifting.
 • Maskinene har originalmater, skanner en bunke papirer veldig fort, og sender resultatet i e-post.

Studentbiblioteket Sophus Bugge

Kopimaskin er tilgjengelig i biblioteket.

Juridisk bibliotek

Biblioteket har multimaskin for utskrift/kopiering/skanning for UiO-ansatte og studenter. 

Bibliotek for medisin og realfag

Rikshospitalet og Ullevål

Biblioteket har multimaskin for utskrift/kopiering/skanning. 

Odontologisk bibliotek

Biblioteket har egen kopimaskin som kan benyttes med kopikort.

Vilhelm Bjerknes Hus

De to store skriverne i hangaren fungerer også til kopiering og scanning. Logg inn ved å bippe studentkort eller taste inn UiO-brukernavn og passord.


Skanne

Skanning er mulig i noen av våre bibliotek.

Finn mer informasjon om skanning ved:

HumSam-bibliotekene

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups Hus

I 1. etasje er det mulighet for selvbetjent skanning opp til A4 i størrelse. Skannerne er tilknyttet pc, og krever innlogging med ditt UiO-brukernavn og passord. Materiale som skannes kan lagres til hjemmeområde og behandles videre derfra. Det er begrenset med programvare på maskinene med skanner.

Vi har også en bokskanner i 1. etasje. Denne lagrer skanningen på minnepinne. Du må selv ha med minnepinne, og pga datasikkerhetshensyn ber vi om at du kun bruker nye minnepinner. Disse kan kjøpes på Akademika.

HumSam-biblioteket. Studentbiblioteket Sophus Bugge

Biblioteket har en multimaskin for utskrift/kopiering/skanning. Det er mulig å konvertere skannet materiale til tekst, eller skanne i PDF-format. Ting du skanner blir sendt til e-posten din.

Juridisk bibliotek

Biblioteket har multimaskin for utskrift/kopiering/skanning for UiO-ansatte og studenter. 

Bibliotek for medisin og realfag

Rikshospitalet og Ullevål

Biblioteket har multimaskin for utskrift/kopiering/skanning. 

Vilhelm Bjerknes' hus

De to store skriverne i hangaren fungerer også til kopiering og scanning. Logg inn ved å bippe studentkort eller taste inn UiO-brukernavn og passord.

Informatikkbiblioteket

Skanning i farger eller sort/hvitt er tilgjengelig i biblioteket.

 

Publisert 9. juni 2016 10:24 - Sist endret 11. nov. 2020 13:29