English version of this page

Metoder og verktøy for litteratursøk

Her finner du noen utvalgte ressurser til støtte for litteratursøk, kritisk vurdering av artikler, dokumentasjon av søkestrategi.

Om litteratursøk


PubMed

MEDLINE, EMBASE, PsycInfo (OVID)

CINAHL

Tips for å finne MeSH-termer


Kritisk vurdering av artikler, dokumentasjon av søkestrategi

 

Publisert 14. mai 2020 12:18 - Sist endret 23. aug. 2022 12:20