English version of this page

Få veiledning

Vi har flere veiledningstjenester for studenter og ansatte ved UiO, og ansatte ved OUS. Du kan få hjelp med litteratursøk, kildebruk, skrivehjelp, veiledning innen forskningsdata mm. Vi er her for å hjelpe deg!

 • HumSam-biblioteket
  • Hos oss kan du bestille time direkte i kalender, og få generell eller fagspesifikk veiledning innen ditt fagområde, eller komme på drop-in til vår digitale skranke hvor du kan få hjelp til det du vanligvis får hjelp til i skranken i biblioteket.
 • Juridisk bibliotek
  • Hos oss kan du få veiledning i kildesøk. Studenter som skriver juridisk masteroppgave kan få hjelp med henvisninger, litteraturliste og kildebruk.
 • Bibliotek for medisin og realfag
  • Hos oss kan du få veiledning i litteratursøk, referansehåndtering og referanseprogrammer.
 • Digital Scholarship Center
  • Senteret tilbyr veiledning for forskere som trenger hjelp med datahåndtering. Aktuelle temaer inkludere skriving av datahåndteringsplaner, valg av arkiv, klassifisering, lagring, dokumentasjon mm.
 • Akademisk skrivesenter
  • Skrivesenteret tilbyr veiledning for studenter og forskere som ønsker å utvikle sin egen skriving. Kom og diskuter dine ideer, tekstutkast og spørsmål om skriveprosessen med en av våre skrivementorer.