Brev og korrespondanse

Fortegnelse over ca. 1500 vitenskapelige brev fra forskere, norske og internasjonale, skrevet til Christopher Hansteen.

Brev fra Christopher Hansteen til Johanne Cathrine Andrea Hansteen. Nasjonalbiblioteket har digitalisert den private brevkorrespondansen mellom Hansteen og hans kone. Brevene er også tilgjengelige i en inntastet versjon (PDF) (transkribert av Kari Høgvold og inntastet av Marianne Kern).
 

Conradine Dunkers memoarer "Gamle dage"
Første del av memoarene er opprinnelig brev til broren, Christopher Hansteen. Digitalisert av Dokumentasjonsprosjektet.
 

Løytnant Christian Dues brev fra Sibir. (PDF)
Due var Hansteens ledsager på reisen til Sibir.
 

Kort biografi over Christian Due (PDF).

Erindringer fra en reise med professor Hansteen gjennom Russland og Sibir av Christian Due (digitalisert av NTNU) 

Publisert 10. nov. 2010 14:00 - Sist endret 21. aug. 2017 10:43