English version of this page

Fagside for psykologi

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Hege RingnesHege Ringnes

Fagansvarlig for psykologi
HumSam-biblioteket

Søk i fagdatabaser

 • PsycINFO
  Psykologidatabase med referanser til hovedsaklig artikler, men også noe bøker, bokkapitler og avhandlinger (Dissertations). Databasen lages av American Psychological Association
 • Google Scholar
  Søk i Google Scholar etter bestemte artikler og/eller forskere. Søker i fulltekst.
 • MEDLINE (tilsvarer gratisversjonen PubMed)
  Medisinsk database med detaljert emneordsystem MESH. 
 • Scopus
  Stor, tverrfaglig database. Velg Scopus-delen for å se kun fagfellevurderte tidsskrifter (med h-indeks og statistiske verktøy). Science Direct inneholder også oppslagsverk (fra Elsevier).
 • PubPsych
  Søkeverktøy som dekker ni forskjellige psykologirelaterte databaser (ikke PsycINFO)
 • Web of science 
  Stor, tverrfaglig database med referanser til artikler og bøker. Basen har avanserte funksjoner for siteringssøk. Se tidsskrifters impact factor i Journal Citation Reports
 • Mental Measurements Yearbook with Tests in Print
  Inneholder vurderinger av tester (test reviews). Tests in Print gir oversikt over alle engelskspråklige tester tilgjengelig på markedet.
 • PsycBOOKS
  American Psychological Association's base med e-bøker.
 • PsycTHERAPY
  American Psychological Association's base med en rekke filmede terapisesjoner.
 • SAGE Research Methods
  Elektroniske oppslag om ulike typer forskningsmetodologi samlet fra mer enn 600 bøker, artikler og oppslagsverk utgitt av SAGE forlag.
 • Dissertations & Theses
  Omfattende samling av avhandlinger fra hele verden fra 1861 til i dag. Inneholder referanser til over to millioner avhandlinger.

Emnesøk

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i:

 

Tidsskrifter

Tidsskrifter finnes i både trykt og elektronisk form og søkes opp på tittel i Oria. Se også:


Søking, referering og skrivetips


UiOs akademiske skrivesenter


Hjelpeside for deg som tar en doktorgradAlt du trenger for å komme dit du vil med forskningen din