English version of this page

Fagside for klassisk filologi: gresk og latin

I dag i den romerske kalenderen:

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Portrettbilde av Federico AuroraFederico Aurora

Fagreferent for gresk og latin
HumSam-biblioteket


Bestill veiledning med fagansvarlig eller ta direkte kontakt via e-post: federico.aurora@ub.uio.no

Sentrale nettressurser

Ordbøker

 • Logeion - samler i én ressurs både greske (LSJ, DGE, m.fl.) og latinske (Lewis & Short m.fl.) ordbøker
 • Alpheios - plug-in til Firefox/Chrome/Safari-nettlesere: analyserer (grammatisk form, oversettelse) grekse og latinske former i hvilken som helst tekst på weben
 • Chiron - plug-in til Firefox/Chrome/Safari-nettlesere: analyserer (grammatisk form, oversettelse) grekse og latinske former i hvilken som helst tekst på weben

Gresk

Latin

Indoeuropeisk

Tekstsamlinger

Gresk

 • First1KGreek Project - "The goal of this project is to collect at least one edition of every Greek work composed between Homer and 250CE with a focus on texts that do not already exist in the Perseus Digital Library" (Open Access)

 • Thesaurus Linguae Graecae - tilgang til  "Full Corpus" for UiO-brukere.
  Man må også opprette en brukerkonto. Dette kan gjøres direkte på TLG si webbside.

  OBS!: bruker man ei bærbar maskin, må man kople seg gjennom UiOs Program Kiosk

 • Digital Fragmenta Historicorum Graecorum

 • DiGreC: trebank med morfologiske og semantiske annotasjoner. Inneholder utvalgte setninger fra greske tekster fra perioden 700 f.Kr.-1700 e.Kr.

Latin

Grammatikker

Gresk

Latin

Indoeuropeisk

Ensyklopedier, håndbøker og atlas

Bibliografiske databaser

Portaler om elektroniske ressurser for klassiske studier

Innskrift, papyri og mykenske tavler

 • Trismegistos ("an interdisciplinary portal of papyrological and epigraphical resources, formerly Egypt and the Nile valley (800 BC-AD 800), now expanding to the Ancient World in general")

Papyrologi

Mykenologi

Epigrafikk

Læringsmateriale og -verktøy

Lære- og lesebøker, grammatikkøvinger, flashcards, videoer, poddkaster og tegneserier på gresk og latin m.m.

Gresk   -    Latin

Lesegrupper og snakkegrupper i Gresk og Latin på UiO (på campus og/eller online)

Arrangement

Antikkblogger fra UiO

(Mathilde Skoie, på norsk):

 • Bildet kan inneholde: skulptur, statue, kunst, begivenhet, dress. Gammel gips i nytt museum 24. juni 2022 19:05

  I det nyåpnede Nasjonalmuseet har et lite stykke viktig antikkresepsjon fått en prominent plass, nemlig gipsavstøpningene fra det gamle Nasjonalgalleriet.

(Silvio Bär, på engelsk, eksterne sider)

Generelt litteratursøk

UB

 • Oria
 • HKI - en del utenlandske bøker publisert før 1966 ligger ikke i Oria. Disse kan søkes her.

Tematisk søk i Oria

Generelle databaser for humaniora

Send innkjøpsforslag til UB

eller send det direkte til fagreferenten: federico.aurora@ub.uio.no

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.