English version of this page

Fagside for klassisk filologi: gresk og latin

 

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

 

Kontakt

Viktige oppslagsverk på nettet

Ordbøker

  • Logeion - samler i én ressurs både greske (LSJ, DGE, m.fl.) og latinske (Lewis & Short m.fl.) ordbøker

Gresk

Latin

Indoeuropeisk

Tekstsamlinger

Gresk

Latin

Grammatikker

Gresk

Latin

Indoeuropeisk

Ensyklopedier og håndbøker

Bibliografiske databaser

Portaler om elektroniske ressurser for klassiske studier

Innskrift, papyri og mykenske tavler

  • Trismegistos ("an interdisciplinary portal of papyrological and epigraphical resources, formerly Egypt and the Nile valley (800 BC-AD 800), now expanding to the Ancient World in general")

Papyrologi

Mykenologi

Epigrafikk

Læringsmateriale og -verktøy

Lære- og lesebøker, grammatikkøvinger, flashcards, videoer, poddkaster og tegneserier på gresk og latin m.m.

Gresk   -    Latin

Arrangement

Antikkblogger fra UiO

(Mathilde Skoie, på norsk):

  • img_1131[1] Klassisk (jule)boktips 20. des. 2019 00:32

    Sent ute med julepresangene? Hvorfor ikke satse på en nyoversatt antikk roman? Går garantert ikke ut på dato.

(Silvio Bär, på engelsk, eksterne sider)

Generelt litteratursøk

UB

  • Oria
  • HKI - en del utenlandske bøker publisert før 1966 ligger ikke i Oria. Disse kan søkes her.

Tematisk søk i Oria

Generelle databaser for humaniora

Nyeste bøker

Error: Failed to load feed: https://ub-tilvekst.uio.no/lists/47.rss?template=8: java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://ub-tilvekst.uio.no/lists/47.rss?template=8

Kurs

Send innkjøpsforslag til UB

eller send det direkte til fagreferenten: jens.mangerud@ub.uio.no

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.