English version of this page

Fagside for klassisk filologi: gresk og latin

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Jens Mangerud

Fagansvarlig for gresk og latin (vikar)
HumSam-biblioteket

Viktige oppslagsverk på nettet

Ordbøker

 • Logeion - samler i én ressurs både greske (LSJ, DGE, m.fl.) og latinske (Lewis & Short m.fl.) ordbøker

Gresk

Latin

Indoeuropeisk

Tekstsamlinger

Gresk

 • Thesaurus Linguae Graecae - tilgang til  "Full Corpus" for UiO-brukere.
  Man må også opprette en brukerkonto. Dette kan gjøres direkte på TLG si webbside.

  OBS!: bruker man ei bærbar maskin, må man kople seg gjennom UiOs Program Kiosk

Latin

Grammatikker

Gresk

Latin

Indoeuropeisk

Ensyklopedier og håndbøker

Bibliografiske databaser

Portaler om elektroniske ressurser for klassiske studier

Innskrift, papyri og mykenske tavler

 • Trismegistos ("an interdisciplinary portal of papyrological and epigraphical resources, formerly Egypt and the Nile valley (800 BC-AD 800), now expanding to the Ancient World in general")

Papyrologi

Mykenologi

Epigrafikk

Læringsmateriale og -verktøy

Lære- og lesebøker, grammatikkøvinger, flashcards, videoer, poddkaster og tegneserier på gresk og latin m.m.

Gresk   -    Latin

Arrangement

Mathildes antikkblogg

 • griego-escribiendo-724x400 Antikkforskning for det 21. århundre 16. aug. 2019 11:34

  I juli var 700 antikkforskere samlet på kongress i London. Antikkforskningen anno 2019 er på alle måter mangfoldig. Skal man peke på noen trender, må det være at det digitale har blitt en selvfølgelig del av antikkforskningen (og her ligger vi etter sigende langt fremme!) og at antikkresepsjon fortsetter å fenge.

 

Generelt litteratursøk

UB

 • Oria
 • HKI - en del utenlandske bøker publisert før 1966 ligger ikke i Oria. Disse kan søkes her.

Tematisk søk i Oria

Generelle databaser for humaniora

Send innkjøpsforslag til UB

eller send det direkte til fagreferenten: jens.mangerud@ub.uio.no

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.