Rettsvitenskap (JUR5030/5060) - EU/EØS-rett påbygging emnesøk for masteroppgaveskrivende

For jus-studenter som skriver masteroppgave i EU/EØS-rett tilbyr biblioteket kurs i juridiske baser relevante for ditt tema. Kurset bygger på allment emnesøk-kurset.

Hva lærer du?

Etter kurset skal du kunne finne databasene som er sentrale for din oppgave, og utføre systematiske søk i disse.

Arbeidsmåter

Kurs foran pc på 2 timer. Kurset vil være en blanding av små forelesninger og søking på egen problemstilling.

Målgruppe

Masteroppgaveskrivende på jus-studiet med oppgave som har som hovedfokus EU/EØS-rett. Det er en forutsetning for deltakelse at du har deltatt på det allmene emnesøk-kurset.

Annen informasjon

Kurset holdes:

Mandag 29. august 13:15-15:00, i Kursrom Domus Bibliotheca (Vestbygningen)
Mandag 5. september 13:15-15:00, i Kursrom Domus Bibliotheca (Vestbygningen)

Påmelding via studentweb. Kontakt info-senteret for hjelp.

Kursholder

Inger Hamre

Ved spørsmål om kursene, ta kontakt med Hilde Westbye (hilde.westbye@ub.uio.no)

Publisert 28. sep. 2011 10:26 - Sist endret 30. juni 2016 12:55