Rettsvitenskap (JUR5030/5060) - EU/EØS-rett påbygging emnesøk for masteroppgaveskrivende

Høstsemesteret 2022 vil undervisningen for masteroppgaveskrivende om søk etter EU/EØS-rettslige kilder foregå digitalt. 

Hva lærer du?

Masteroppgaveskrivende tilbys dette semesteret (høst 2022) kurs i søk etter EU/EØS-rettslige kilder. 

På kurset lærer du å finne EU/EØS-rettslige kilder.

Kurs om søk etter EU/EØS-rettslige kilder

På kurset vil det være mulig å stille spørsmål om søk etter EU/EØS-rettslige kilder som er relevante for masteroppgavens tema.

Kurset innledes med en presentasjon av rettskildelandskapet innen EØS-retten og demonstrasjon av relevante databaser og ressurser, inkludert Juridisk biblioteks guide til EU- og EØS-rett.

Målgruppe

Påbyggingskurset er for masteroppgaveskrivende på jusstudiet som skal skrive om et tema innen EU/EØS-rett eller et tema som reiser EØS-rettslige problemstillinger. 

Kursholdere

  • Marte B. Deichman-Sørensen
  • Lars André Flaten

Kontakt

Ta kontakt med Marte B. Deichman-Sørensen (m.b.deichman-sorensen@ub.uio.no) eller Hilde Westbye (hilde.westbye@ub.uio.no) ved spørsmål.

Tid, sted og påmelding

Tid:  torsdag 01. september 2022 kl. 14.15-16.00.
Sted: Zoom. Zoom-lenken annonseres i Canvas-rommet for JUR5030.
 
Det er ikke nødvendig å melde seg opp til kurset for å kunne delta.
 
Publisert 28. sep. 2011 10:26 - Sist endret 22. aug. 2022 11:02