Rettsvitenskap (JUS2211) - Kildesøk EU/EØS-rett

På kurset lærer du å finne relevante kilder innen EU- og EØS-rett, som traktater, direktiver, forordninger, og avgjørelser fra EU- domstolen og EFTA-domstolen.

Om kurset

Kurset er obligatorisk for alle studenter som tar emnet JUS2211 - Forvaltningsrett og EØS-rett

For å kunne gå opp til eksamen i emnet, må kurset være gjennomført og godkjent.

Kurset foregår i kursrom K39 i Domus Bibliotheca og går over to timer. Kurset er en blanding av forelesning og løsning av øvelsesoppgaver.

Hva lærer du?

På kurset lærer du å finne utvalgte, sentrale kilder innen EU- og EØS-rett.

Kilder fra EU:

  • Finne EU-rettens traktater.
  • Finne rettsakter (direktiver og forordninger) som er vedtatt i EU.
  • Finne avgjørelser fra EU-domstolen.

Kilder fra EØS og EFTA:

  • Finne EØS-avtalen med vedlegg.
  • Finne rettsakter (direktiver og forordninger) som er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalens vedlegg.
  • Finne avgjørelser fra EFTA-domstolen

Gjennomføring av EØS i norsk rett:

  • Finne rettsakter (direktiver og forordninger) som er vedtatt i EU, innlemmet og i EØS-avtalens vedlegg og gjennomført i norsk rett ved lov eller forskrift.
  • Finne informasjon om EØS-relevante rettsakter (direktiver og forordninger) og hvor de befinner seg på reisen fra EU-vedtak til gjennomføring i norsk rett

Sentrale baser er EurLex, Lovdata Pro og Europalov .

Hjelp og veiledning

For en oversikt over hvor du kan søke etter rettskilder innen EU- og EØS-rett, se EU/EØS-rett (Rettskildeguiden)

For en nærmere veiledning i hvordan du søker etter rettskilder innen EU- og EØS-rett, se vår søkeveiledning på Juridisk biblioteks bloggpost.

Her finner du en digital versjon av hefte som deles ut på kurset. Hefte inneholder en rekke søkeveiledninger til ulike EU/EØS-baser.

Kursholdere

  • Lars Andre Flaten 
  • Marte Birkeland Deichman-Sørensen 

Kontaktperson: Hilde Westbye

Publisert 13. juni 2018 12:11 - Sist endret 19. jan. 2020 12:04