Rettsvitenskap (JUS1111) - Rettskilder til fots

På kurset får du en kort introduksjon til Juridisk bibliotek og hvilke tjenester vil tilbyr deg som er student ved UiO. Du lærer å søke etter lover og rettsavgjørelser i Lovdata Pro, og å søke etter pensumlitteratur i Oria.  

Om kurset

Kurset holdes for studenter som tar introduksjonsundervisningen Rettskilder til fots, som er del av emnet JUS1111 - Privatrett I.

Hva lærer du?

Du lærer hvilke tjenester Juridisk bibliotek tilbyr deg som er jusstudent ved UiO.

Du lærer å finne rettskilder i trykt utgave:

  • Finne lærebøker i biblioteket ved enkelt søk i Oria

Du lærer å finne rettskilder på nett:

  • Finne lover ved søk på lovnavn i Lovdata Pro 
  • Finne dommer ved søk på henvisning i Lovdata Pro
  • Finne juridiske artikler i fulltekst ved enkelt søk i Oria

Kursholdere

  • Anne Gunn Berge Bekken
  • Lars Flaten
  • Fredrik Løken
  • Sigrid Østbye
  • Tormod Andersen

Kontaktperson: Hilde Westbye

Tid og sted

Kursene går i begynnelsen av hvert semester

Påmelding

Påmelding i Studentweb til Rettskilder til fots.
Publisert 28. sep. 2011 10:26 - Sist endret 22. aug. 2022 11:08