Kurs for TF-studenter

2 timers kurs i litteratursøking for 2. semesters studenter på masterprogrammene RESA og REDI. Studentene skal formulerere masteroppgaven i løpet av semeteret, og kurset inngår i et heldagsopplegg ved TF om oppgaveskriving.

A three hours library course is offered for new PhD candidates at the Faculty of Theology.