Digitalt pensumsystem

Prosjektet "Digitalt pensumsystem" har som mål å kartlegge og teste digitale pensumverktøy i UH-sektoren.

Prosjektbeskrivelse

  • Prosjektet vil undersøke om slike system kan bidra til å optimalisere bruken av e-ressurser og dermed øke utnyttelsen av eksisterende fag- og forskningsbibliotekressurser.
  • Prosjektet skal også bidra til at bibliotekene kan forenkle komplekse arbeidsrutiner gjennom automatisering av prosessene knyttet til pensumvask opp mot bibliotekenes ressurser.
  • Fag- og forskningsbibliotekene i Norge bruker årlig flere hundre millioner på å lisensiere elektroniske ressurser. En økt utnyttelse av disse ressursene har vesentlig betydning, både for institusjonen selv og ikke minst for studentene.
  • Prosjektet ble avsluttet i juni 2014.

Sluttrapport

Prosjektdokumenter

Referater

Nyttige lenker

Publisert 20. feb. 2013 09:23 - Sist endret 13. aug. 2019 11:54