Fra papir til digitalt pensum

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet "Fra papirbasert til digitalt pensum-en kartlegging" skal gjennom en
kartlegging gi kunnskap om hvordan UH-institusjonenes bibliotek har lisensiert
elektroniske ressurser som møter institusjonenes behov og i hvilken grad
pensumlitteratur kan hentes fra bibliotekets ressurser.

Les mer om prosjektet i selve søknaden

Prosjektet er delvis finansiert av Nasjonalbiblioteket med prosjekt- og utviklingsmidler for 2012.

Oppdatert aktivitetsplan

  • Planleggingsfase UiO, UHR B, samarbeidsinstitusjonene. 15-09-2011 28-09-2011
  • Oppstartsmøte. UiO, UHR B, samarbeidsinstitusjonene. 28-09-2011
  • Kartlegginsmal og prosjektmaler ferdig. UiO. 07-10-2011
  • Kartleggingsfase Samarbeidsinstitusjonene (inkl UiO) 07-10-2011 11-11-2011
  • Analyse og oppsummering. UiO 11-11-2011 15-12-2011
  • Sluttrapport ferdig. UiO 15-12-2011
  • Seminar/workshop. UHR B 01-02-2012