English version of this page

Dataarkivering

Deling av data og arkivering av forskningsdata tilrettelegger for gjenbruk, og bidrar til å gjøre forskningen mer transparent og etterprøvbar.

Det er viktig å følge de til enhver tid gjeldende anbefalinger for arkivering av forskningsdata, og arkivene bør følge FAIR-prinsippene, slik at dataene blir gjenfinnbare, tilgjengelige, samhandlende og gjenbrukbare.

Det finnes nasjonale og internasjonale, generelle og mer fagspesifikke arkiver, som imøtekommer standarder for arkivering av forskningsdata. Forskere ved UiO kan velge arkiveringsløsninger som er best egnet, og vi oppfordrer til å legge dataene i et fagspesifikt arkiv. UiO er partner i det generelle dataarkivet DataverseNO og UB står for kuratering i UiOs samling der.

Lurer du på noe?

Send gjerne en epost til: research-data@uio.no