English version of this page

Doktoravhandlinger

For å komme til nytte må kunnskap formidles - det er en del av Open Access-tankegangen. Open Access betyr fri, åpen tilgang til forskningsresultater på internett. Tilgjengeliggjøring i DUO vitenarkiv betyr også synliggjøring av deg og din forskning for forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Doktoravhandlinger i fulltekst i DUO

Du kan levere din avhandling til DUO vitenarkiv på en av disse tre måtene

  1. Registrer doktoravhandlingen i CRIStin og last opp fil. Dette er den beste måten fordi du også synliggjør avhandlingen din i CRIStin og får en kobling mellom DUO og CRIStin.
  2. Om du ikke har tilgang til CRIStin så kan du kontakte oss direkte på: duo-hjelp@ub.uio.no.
  3. Hvis du trykker avhandlingen hos Reprosentralen kan du bestille oversending av fil til DUO. Sammendrag kan leveres som egen fil.

Artikkelbaserte avhandlinger

Har du skrevet en artikkelbasert avhandling kan det være at vi må ta ut noen artikler. Dette er avhengig av de ulike tidsskriftenes egenarkiveringspolitikk. Vi sjekker alle artikler og tar ut de vi ikke kan tilgjengeliggjøre. Upubliserte manuskripter blir tatt ut i påvente av publisering. Vi lenker til alle publiserte artikler fra DUO. Vi har mer informasjon om egenarkivering på våre sider om dette.

Monografi

Har du skrevet avhandlingen som monografi og ikke har innhold som allerede er publisert andre steder så kan vi tilgjengeliggjøre hele avhandlingen i DUO. Planlegger du å publisere avhandlingen som bok hos et forlag bør du sjekke med forlaget først. Noen forlag synes avhandling i DUO er bra reklame, andre vil kunne ønske at teksten ikke skal ha vært tilgjengelig på internett tidligere.

Sammendrag

Det er en fordel å ha et sammendrag registrert i DUO. Et sammendrag øker synligheten til avhandlingen din og hjelper lesere til å se at den er aktuell for dem. Vi har ingen formelle krav til sammendrag i DUO, men anbefaler at det ikke er på særlig mer enn 600 ord. Du kan gjerne ha sammendrag på flere språk.

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: duo-hjelp@ub.uio.no

Publisert 2. sep. 2010 22:17 - Sist endret 8. jan. 2019 13:12