English version of this page

Open Access politikk ved UiO

Universitetsstyret ved UiO vedtok 6. desember 2011 en grønn Open Access-politikk. For fagfellevurderte vitenskapelige artikler gjelder følgende:

1. Obligatorisk institusjonell arkivering av alle fagfellevurderte artikler i UiOs elektroniske vitenarkiv

Alle ansatte tilsatt ved UiO etter 4. juli 2013 plikter å avlevere en post‐print versjon av vitenskapelige artikler produsert i forbindelse med tilsettingsforholdet til det institusjonelle elektroniske vitenarkivet.

UiO oppfordrer samtidig alle ansatte tilsatt før 4. juli 2013 om å etterfølge dette prinsippet for institusjonell arkivering.

Med post‐print versjon menes siste manuskriptutgave etter fagfellevurdering. Når forlaget tillater institusjonell arkivering av forlagets pdf er den å foretrekke. Dersom publisering skjer i et tidsskrift som ikke tillater institusjonell arkivering, og den ansatte ikke får slik tillatelse fra utgiver etter forespørsel, fritas vedkommende fra dette kravet. Hvis en eller flere medforfattere rettmessig nekter å samtykke, gjelder det samme.

2. Etterfølgende tilgjengeliggjøring av artikler avlevert til det elektroniske vitenarkivet

Alle ansatte tilsatt ved UiO etter 4. juli 2013 plikter å gjøre sitt beste for at avleverte vitenskapelige artikler kan gjøres tilgjengelig så snart som mulig via det elektroniske vitenarkivet på UiOs nettsted.(1)

UiO oppfordrer samtidig alle ansatte tilsatt før 4. juli 2013 om å etterfølge dette prinsippet for etterfølgende tilgjengeliggjøring.

3. Valg av publiseringskanal

I valget mellom faglig likeverdige publiseringskanaler anbefaler UiO at alle ansatte publiserer i tidsskrifter som gir allmennheten åpen tilgang til artikkelen, enten gjennom å være et Open Access tidsskrift eller gjennom å tillate institusjonell arkivering med en etterfølgende tilgjengeliggjøring.

(1) Se punkt 2.3.6. i UiOs IPR‐politikk av 6.12.2011

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: duo-hjelp@ub.uio.no

Publisert 27. okt. 2015 11:01 - Sist endret 21. apr. 2017 17:08