English version of this page

Plan S og Forskningsrådet

Målet med Plan S er at all forskning umiddelbart skal gjøres åpent tilgjengelig. Plan S gjelder for nye utlysninger hos Forskningsrådet fra 1. januar 2021.

Prosjektsøknader i 2021

Hvis du får godkjent prosjektsøknaden etter Forskningsrådets utlysninger fra og med 01.01.21, gjelder følgende for prosjektets publiserte forskningsresultater:

  • Artikler må gjøres åpent tilgjengelig umiddelbart etter publisering.
  • Forfatterne er forpliktet til å beholde nødvendige rettigheter til sine artikler, slik at det alltid vil være en fri og åpen versjon av artikkelen tilgjengelig.

3 veier til åpen tilgang

Det er 3 veier som oppfyller kravene om åpen tilgang:

  1. Publisering i rene åpne tidsskrifter eller plattformer.
  2. Åpen arkivering i vitenarkiv hvis du har publisert lukket abonnementstidsskrift. Bruk fagfellevurdert versjon av artikkelen: enten publisert versjon hvis det er  tillatt, eller akseptert forfatterversjon (postprint, AAM (Author's Accepted Manuscript)). Embargo er ikke tillatt. Uansett hvilken versjon du egenarkiverer, skal den ha en CC-lisens (se mer i avsnitt om lisenser).
  3. Åpen publisering i tidsskrift som inngår i overgangsavtale.

Lisenser

Artikkelen din skal gjøres åpent tilgjengelig med CC BY-lisens, alternativt CC BY-SA eller CC0. Hvis du har behov for å bruke en annen lisens, må det begrunnes av prosjektleder i prosjektets sluttrapport til Forskningsrådet. Det er lisensen CC BY-ND som i så fall kan benyttes. Denne lisensen kan være aktuell når forskere har behov for å begrense andres muligheter til å bearbeide en publisert tekst.

Hvis du egenarkiverer akseptert forfatterversjon (AAM, postprint) av artikkelen din, skal den også ha en CC BY-lisens.

Ta en kikk på vår informasjonsside om de forskjellige CC-lisensene.

Rights retention strategy (RSS) ved innsendelse av manuskript

Når manuskriptet ditt sendes til vurdering hos tidsskrift første gang, skal følgende tekst medfølge:

"This research was funded, in whole or in part, by The Research Council of Norway [6-siffret prosjektnummer]. A CC BY or equivalent licence is applied to any Author Accepted Manuscript (AAM) version arising from this submission, in accordance with the grant’s open access conditions."

På denne måten blir tidsskriftet gjort oppmerksom på kravet som forfatter har i forhold til utført forskning. Kontakt Forskningsrådet om tidsskriftet avviser dette kravet. cOAlition S har tidligere varslet en rekke forlag om kravene som er forbundet med Plan S.

Journal Checker Tool

cOAlition S har utviklet et online verktøy, Journal Checker Tool, hvor du sjekker om  tidsskrifter innfrir Plan S-kravene. Dette er foreløpig en betaversjon, og unøyaktigheter kan forekomme. Du fyller inn:

  • Tittel på tidsskriftet
  • Funder : Research Council of Norway eller RCN
  • My institution: University of Oslo

Journal Checker Tool er også tilgjengelig på søkesiden til Kanalregisteret. Det betyr at du kan bruke Kanalregisteret til å finne rene Open Access-tidsskrifter, tidsskrifter som er inkludert i overgangsavtaler forhandlet av Unit, og samtidig få avklart om tidsskriftet er en godkjent Plan S-publiseringkanal.

Bøker og kapitler

Plan S gjelder kun for publisering av vitenskapelige artikler. Høsten 2021 kom Coalition S med anbefalinger også for monografier og antologikapitler. Forskningsrådets retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige bøker gjelder fra og med utlysninger i 2023. 

Mer informasjon

Publisert 7. jan. 2021 11:48 - Sist endret 14. nov. 2022 15:21