English version of this page

Publisere Open Access

Open Access publisering innebærer at du som forsker velger å publisere i åpne kvalitetssikrede bøker og tidsskrifter som er gratis tilgjengelige på internett. Utgifter ved publisering dekkes av deg eller organisasjonen som finansierer forskningen din, enten dette er Universitetet i Oslo eller EU.

Publisere Open Access artikkel

Huskeliste før publisering:

 1. Identifiser et tidsskrift som passer for deg:

 2. I DBHs kanalregister bør du også sjekke om tidsskriftet gir uttelling i finansieringssystemet for vitenskapelige publiseringer. Tidsskriftene i DBH er også kvalitetssikret.

 3. Dersom ditt foretrukne tidsskrift krever en såkalt Article Processing Charge (APC) kan du søke om støtte til publisering fra UiOs publiseringsfond.
 4. Avslutt med å egenarkivere artikkelen din.

Publisere et Open Access kapittel

Skal du bidra med et kapittel i Open Access antologi? Da vil redaktøren ha forsikret seg om at forlag og utgivelse er seriøst. Dette er ting som bør være på plass:

 1. Listes forlaget i The Directory of Open Access Books (DOAB)? DOAB har oversikt over seriøse forlag som gir ut åpne bøker.
 2. Sjekk forlaget i DBHs kanalregister for å sikre uttelling i finansieringssystemet for vitenskapelige publiseringer. Forlagene i DBH er også kvalitetssikret.

 3. Husk å studere kontrakten nøye slik at du ikke gir fra deg rettigheter du ønsker å beholde! 

 4. Ved UiO kan du søke om støtte til kapittelpublisering fra UiOs publiseringsfond.

Publisere en Open Access bok

Open Access publisering av bøker er i dag ikke like vanlig som publisering av Open Access artikler. Mange forlag har nå etablert løsninger for Open Access publisering av bøker, og antall utgivelser øker.

Huskeliste før publisering:

 1. The Directory of Open Access Books (DOAB) har oversikt over seriøse forlag som gir ut åpne bøker. I Norge arbeider Universitetsforlaget og Cappelen Akademisk med løsninger for Open Access publisering.
 2. Sjekk forlaget i DBHs kanalregister for å sikre uttelling i finansieringssystemet for vitenskapelige publiseringer. Forlagene i DBH er også kvalitetssikret.

 3. Husk å studere kontrakten nøye slik at du ikke gir fra deg rettigheter du ønsker å beholde! 

 4. Det er ofte forbundet med store kostnader å publisere Open Access bøker. Ved UiO kan du søke om støtte til bokpublisering fra UiOs publiseringsfond.

Avtaler og rabattordninger

UiO har inngått avtaler med enkelte forlag som gir rabatter ved Open Access-publisering.

Unngå svindel

I de seneste årene har vi sett flere tilfeller der såkalte rovforlag (predatory publishers) svindler forskere ved å kreve publiseringsavgift for artikler som publiseres uten fagfellevurdering. Vi har laget en oversikt over kjennetegn på rovtidsskrifter, samt forslag til hvordan den enkelte kan unngå å bli lurt.

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: duo-hjelp@ub.uio.no

 

Publisert 15. okt. 2015 10:53 - Sist endret 8. mai 2018 07:23