English version of this page

Publisere Open Access

Open Access publisering innebærer at du som forsker velger å publisere i åpne kvalitetssikrede bøker og tidsskrifter som er gratis tilgjengelige på internett. Utgifter ved publisering dekkes av deg eller organisasjonen som finansierer forskningen din, enten dette er Universitetet i Oslo eller EU.

Publisere Open Access artikkel

Huskeliste før publisering:

  1. Identifiser et tidsskrift som passer for deg:

  2. I kanalregisteret bør du også sjekke om tidsskriftet gir uttelling i finansieringssystemet for vitenskapelige publiseringer. Tidsskriftene i kanalregisteret er også kvalitetssikret.

  3. Sjekk om tidsskriftet krever et publiseringsgebyr (APC, Article Publishing Charge), og at du da har kostnadsdekning for dette. Det kan være i form av

  4. Avslutt med å egenarkivere artikkelen din.

Publisere et Open Access kapittel

Skal du bidra med et kapittel i Open Access antologi? Da vil redaktøren ha forsikret seg om at forlag og utgivelse er seriøst. Dette er ting som bør være på plass:

  1. Listes forlaget i The Directory of Open Access Books (DOAB)? DOAB har oversikt over seriøse forlag som gir ut åpne bøker.
  2. Sjekk forlaget i kanalregisteret for å sikre uttelling i finansieringssystemet for vitenskapelige publiseringer. Forlagene i DBH er også kvalitetssikret.

  3. Husk å studere kontrakten nøye slik at du ikke gir fra deg rettigheter du ønsker å beholde! 

Publisere en Open Access bok

Open Access publisering av bøker er i dag ikke like vanlig som publisering av Open Access artikler. Mange forlag har nå etablert løsninger for Open Access publisering av bøker, og antall utgivelser øker.

Huskeliste før publisering:

  1. The Directory of Open Access Books (DOAB) har oversikt over seriøse forlag som gir ut åpne bøker. I Norge arbeider Universitetsforlaget og Cappelen Akademisk med løsninger for Open Access publisering.
  2. Sjekk forlaget i kanalregisteret for å sikre uttelling i finansieringssystemet for vitenskapelige publiseringer. Forlagene i DBH er også kvalitetssikret.

  3. Husk å studere kontrakten nøye slik at du ikke gir fra deg rettigheter du ønsker å beholde! 

Avtaler og rabattordninger

UiO har inngått avtaler med enkelte forlag som gir avslag i pris, helt eller delvis, ved Open Access-publisering.

Lisenser

Ved åpen publisering brukes ofte en delingslisens som regulerer forutsetningene for bruk og deling av det publiserte materialet. Creative Commons-lisensene (CC) er blant de mest brukte delingslisensene. Se vår informasjon om de ulike CC-lisensene.

Unngå svindel

I de seneste årene har vi sett flere tilfeller der såkalte rovforlag (predatory publishers) svindler forskere ved å kreve publiseringsavgift for artikler som publiseres uten fagfellevurdering. Vi har laget en oversikt over kjennetegn på rovtidsskrifter, samt forslag til hvordan den enkelte kan unngå å bli lurt.

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: openaccess@ub.uio.no

 

Publisert 15. okt. 2015 10:53 - Sist endret 12. sep. 2022 08:01