English version of this page

Avtaler og rabatter

UiO har inngått avtaler for Open Access-publisering med flere forlag. Noen av avtalene gir rabatt på APC (article processing charges), mens andre avtaler dekker APC i sin helhet. Hvis et forlag ikke er omtalt, foreligger det ingen avtale.

Nedenfor finner du informasjon om hva som gjelder for avtalen vi har med det enkelte forlag. Se også veiledning for hvordan du finner tidsskrifter som er inkludert i en av avtalene.

I 2021 blir alle forlagsavtaler med publiseringskvoter, med unntak av Frontiers, videreført ut året. Avtalen med Frontiers opphører med virkning fra 1. oktober.

ACS - American Chemical Society

"Publiser og les"-avtale som er forhandlet frem av Unit.

Omfang

Avtalen er 3-årig (2020-2022), med oppstart 1. januar 2020. Avtalen gjelder for artikler akseptert etter 1. januar. Kun UiO er omfattet av avtalen.

Avtalen har en kvote for antall åpne artikler som kan publiseres pr. år. For 2021 dekkes artikler utover kvoten. Vanlig arbeidsflyt benyttes. Utgifter utover APC, for eksempel ekstra sider, fargeillustrasjoner og språkvask, må dekkes av forfatter/institutt.

Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

For at avtalen skal gjelde, er det er viktig at du velger UiO som tilknytning når du sender inn artikkelen. Det er ikke nok at dette står oppført i artikkelen, da det er tilknytningen valgt i forlagets arbeidsflyt som aktiverer avtalen.

Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.
Tidsskrifter Åpen publisering i forlagets abonnementstidsskrifter (hybrid) og rene Open Access-tidsskrifter.
Unntak -
Informasjon ACS har laget en veiledning med arbeidsflyt for forfattere.
Lesetilgang Avtalen omfatter lesetilgang i forlagets abonnementstidsskrifter.

BioMed Central og SpringerOpen

UiO har betalt for medlemskap hos BioMed Central. Medlemskapet inkluderer også tidsskrifter i SpringerOpen. Ordningen må ikke forveksles med avtalen som UiO har med Springer Compact.

 • 15% avslag på APC (article processing charge) (se veiledning). APC etter rabatt må dekkes med egne midler.

 • Korresponderende forfatter må være fra UiO. OUS er ikke omfattet av medlemskapet.
 • UiO-tilhørighet bestemmes ved sjekk av IP-adresse. Forfatter må være pålogget UiO-maskin når artikkel sendes inn. Bruk av UiO-epostadresse vil også fungere. Hvis dette ikke oppfylles, blir det vanskelig for forlaget å sjekke tilhørigheten. 

Biomed Central https://www.biomedcentral.com/

Mer informasjon om hvordan du får rabatt.

SpringerOpen https://www.springeropen.com

Mer informasjon om hvordan du får rabatt

BMJ Case Reports

 • Medisinsk bibliotek har abonnement som inkluderer Institutional Fellowship.

 • Fellowship code for UiO og OUS er 200374

 • Hva innebærer avtalen: "You can submit as many cases as you like, access all the published material, and re-use any published material for personal use and teaching without further permission. There are no additional publication or colour charges for accepted articles."

For mer informasjon om avtalen: https://casereports.bmj.com/pages/authors/

Cambridge University Press (CUP)

"Publiser og les"-avtale som er forhandlet frem av Unit. Avtalen omfatter lesetilgang, samt ubegrenset åpen publisering i forlagets rene OA-tidsskrifter og abonnementstidsskrifter (hybrid).

Omfang

Avtalen er 3-årig (2020-2022), med oppstart 1. januar 2020. Avtalen gjelder for artikler akseptert etter 1. januar.

Avtalen har ubegrenset publisering (ingen kvote).

Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

For at avtalen skal gjelde, er det er viktig at du velger UiO eller OUS som tilknytning når du sender inn artikkelen. Det er ikke nok at dette står oppført i artikkelen, da det er tilknytningen valgt i forlagets arbeidsflyt som aktiverer avtalen.

Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. Se oversikt over lisensene som CUP tilbyr.
Tidsskrifter Ubegrenset åpen publisering i forlagets abonnementstidsskrifter (hybrid) og rene Open Access-tidsskrifter. Disse tidsskriftene er inkludert i publiseringsavtalen.
Unntak Noen få society-tidsskrift er ikke med i avtalen.
Informasjon
Lesetilgang Avtalen omfatter lesetilgang i forlagets abonnementstidsskrifter.

Cogitatio

 • Løpende avtale, årlig fornyelse.
 • Gratis å publisere når korresponderende forfatter er fra UiO. Avtalen dekker APC (article processing charge). OUS er ikke omfattet av avtalen.
 • Avtalen har ubegrenset publisering (ingen kvote).
 • Korresponderende forfatter må ha epost som slutter på uio.no for å bli gjenkjent som UiO-forfatter
 • Gjelder for alle tidsskrifter hos Cogitatio

https://www.cogitatiopress.com/

Company of Biologists

"Publiser og les"-avtale som er forhandlet frem av Unit.

Omfang
 • Avtalen er 3-årig (2021-2023).
 • Avtalen har ubegrenset publisering (ingen kvote). Gjelder for hybrid-tidsskriftene.
Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

For at avtalen skal gjelde, er det er viktig at du velger UiO eller OUS som tilknytning når du sender inn artikkelen. Det er ikke nok at dette står oppført i artikkelen, da det er tilknytningen valgt i forlagets arbeidsflyt som aktiverer avtalen.

Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.
Tidsskrifter Avtalen gjelder for forlagets hybrid-tidsskriftene: Development, Journal of Cell Science and Journal of Experimental Biology.
Unntak Gjelder ikke for rene Open Access-tidsskrifter.
Informasjon Guide for authors at institutions with Read & Publish agreements
Lesetilgang Avtalen omfatter lesetilgang i forlagets abonnementstidsskrifter.

De Gruyter

"Publiser og les"-avtale som er forhandlet frem av Unit.

Omfang
 • De Gruyter (hybrid): 1. januar 2021 t.o.m. 31. desember 2023. Avtalen har ubegrenset publisering (ingen kvote).
 • De Gruyter Open: 1-årig avtale (2021). Avtalen har ubegrenset publisering (ingen kvote).
Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

For at avtalen skal gjelde, er det er viktig at du velger UiO eller OUS som tilknytning når du sender inn artikkelen. Det er ikke nok at dette står oppført i artikkelen, da det er tilknytningen valgt i forlagets arbeidsflyt som aktiverer avtalen.

Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.
Tidsskrifter
Unntak --
Informasjon --
Lesetilgang Avtalen omfatter lesetilgang i forlagets abonnementstidsskrifter.

Elsevier

Avtalen er forhandlet frem av Unit. Dette er en "publiser og les"-avtale som sikrer åpen publisering av forskningsartikler, samt leserettigheter til forlagets tidsskrifter.

Omfang

Artikler akseptert i 2021. For 2019 og 2020 er det dato for innsendelse som gjelder.

Avtalen har en kvote for antall åpne artikler som kan publiseres pr. år. For 2021 dekkes artikler utover kvoten. Vanlig arbeidsflyt benyttes. Utgifter utover APC, for eksempel ekstra sider, fargeillustrasjoner og språkvask, må dekkes av forfatter/institutt.

Varighet 2019-2021. Avtalen ble inngått våren 2019.
Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

For at avtalen skal gjelde, er det er viktig at du velger UiO eller OUS som tilknytning når du sender inn artikkelen. Det er ikke nok at dette står oppført i artikkelen, da det er tilknytningen valgt i forlagets arbeidsflyt som aktiverer avtalen.

For UiO-brukere: velg kun University of Oslo (ikke institutt e.l.) fra nedtrekksmenyen "Select organization from list", ellers er det ikke sikkert du blir gjenkjent som UiO-bruker.

Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. Les mer om lisensene på Elseviers nettsider.
Tidsskrifter

Disse tidsskriftene er inkludert i publiseringsavtalen. Fanen "Journals included in agreement" viser titler det er mulig å publisere i som del av avtalen. Du kan også bruke Elseviers søkeverktøy Find a participating journal.

Både abonnementstidsskrifter (hybrid) og rene Open Access-tidsskrifter er inkludert i avtalen.

Unntak Noen hundretalls tidsskrifter (fane 2: Journals excluded in Agreement) er ikke en del av avtalen. Det gjelder tidsskrifter eid av akademiske foreninger, samt tredjepartstitlene Cell Press og Lancet.
Informasjon Presentasjon av Elseviers author journey (PDF). Mer informasjon om avtalen (openaccess.no).
Lesetilgang Full lesetilgang til hele Science Direct Freedom Collection, samt varige tilgangsrettigheter er inkludert på samme vilkår som i den tidligere avtalen.

«Publiser og les-avtalen» som ble inngått i april 2019 omtales som en pilotavtale, og Norge er det første landet som har forhandlet fram en slik avtale med Elsevier. Avtalen muliggjør at ca. 90 % av alle artikler som publiseres i Elsevier-tidsskrifter av forfattere ved norske institusjoner blir åpent tilgjengelige.

 

Frontiers - (avsluttet 1. oktober)

 • Avtalen gjaldt fra 2. mars - 30. september 2021, for artikler innsendt i denne perioden. Kvoten er nå brukt opp.
 • Innsendte artikler før 1. oktober vil være dekket av avtalen. Når avtalen opphører, vil vi også miste rabatten på 10 % på APC.
 • Artikler som ble innsendt før 2. mars 2021, er ikke omfattet av avtalen.

IoP (Institute of physics) (Avsluttet)

Avtale om å publisere open access er avsluttet. Lesetilgang gjelder fortsatt.

Karger

Det er inngått en "publiser og les"-avtale med Karger som gjelder fra 2020.

Omfang

2020-2021, med oppstart 1. januar 2020. Avtalen gjelder for artikler innsendt (submitted) etter 1. januar.

Avtalen har ubegrenset publisering (ingen kvote).

Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

For at avtalen skal gjelde, er det er viktig at du velger UiO eller OUS som tilknytning når du sender inn artikkelen. Det er ikke nok at dette står oppført i artikkelen, da det er tilknytningen valgt i forlagets arbeidsflyt som aktiverer avtalen.

Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. Standardlisens er CC BY-NC. Hvis forfatteren har pålegg om å publisere med CC BY-lisens, kan forfatteren "mention this at the time of submission and the Karger team will work with them to make this possible.”
Tidsskrifter Ubegrenset åpen publisering i forlagets abonnementstidsskrifter (hybrid) og rene Open Access-tidsskrifter. Se liste med alle tidsskrifter (Open Access-tidsskrifter er markert).
Unntak -
Informasjon
Lesetilgang Avtalen omfatter lesetilgang i forlagets abonnementstidsskrifter.

MDPI

 • 10 % avslag på APC (article processing charge). APC etter rabatt må dekkes med egne midler.
 • Korresponderende forfatter må være fra UiO. OUS er ikke omfattet av avtalen.
 • UiO-tilhørighet bestemmes ved sjekk av epostdomenet.
 • Korresponderende forfatter får tilsendt faktura.

http://www.mdpi.com/

Microbiology Society

Det er inngått en "publiser og les"-avtale med Microbiology Society som gjelder fra 2021.

Omfang

Avtalen er 2-årig (2021-22), med oppstart 1. januar 2021. Avtalen gjelder for artikler innsendt (submitted) etter 1. januar.

Avtalen har ubegrenset publisering (ingen kvote).

Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

Det er viktig å registrere riktig tilknytning til UiO eller OUS så tidlig som mulig i prosessen. Forlaget sier i sin informasjon: "Only authors submitting using the institutional domain email given below will be eligible for fee-free OA. Additional prefixes after '@' denoting sub-domains, e.g. name@xxxx.uni.ac.uk will be accepted."  Det vil si at korresponderende forfatter må bruke et av disse epostdomenene: @xxxx.uio.no eller @ous-hf.no / @kreftregisteret.no

Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.
Tidsskrifter
 • Ubegrenset åpen publisering i forlagets abonnementstidsskrifter (hybrid) og rene Open Access-tidsskrifter.

 • Titler: https://www.microbiologyresearch.org/ og klikk på Journals i menyen øverst på siden

Unntak -
Informasjon
Lesetilgang Avtalen omfatter lesetilgang i forlagets abonnementstidsskrifter.

 

Oxford University Press (OUP)

"Publiser og les"-avtale som er forhandlet frem av Unit.

Omfang

Avtalen er 3-årig (2020-2022).

Avtalen har ubegrenset publisering (ingen kvote).

Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

I denne avtalen må korresponderende forfatter velge tilknytning "Norwegian Institutions (UNIT members)" ved signering av publiseringsavtalen. Forfatter vil få en epost fra OUP når artikkelen er akseptert. I selve artikkelen skal tilknytning forsatt stå som UiO eller OUS.

Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.
Tidsskrifter Ubegrenset publisering i forlagets abonnementstidsskrifter (hybrid).Disse tidsskriftene er inkludert i avtalen.
Unntak

Rene Open Access-tidsskrifter er ikke inkludert i avtalen.

Informasjon OUP har laget en veiledning med arbeidsflyt for forfattere.
Lesetilgang Studenter, forskere og ansatte forøvrig sikres fortsatt leserettigheter til forskningsartikler utgitt hos OUP.

 

Royal Society

 • 25% avslag på APC (article processing charge). APC etter rabatt må dekkes med egne midler.
 • Korresponderende forfatter må være fra UiO. OUS er ikke omfattet av avtalen.
 • Rabatten gjelder i alle tidsskrifter som utgis av Royal Society.

Mer informasjon om Open Access hos Royal Society.

 

Royal Society of Chemistry (RSC)

Avtalen er forhandlet frem av Unit.

Omfang
 • Avtalen er 2-årig (2021-2022). Avtalen gjelder for artikler akseptert etter 1. januar 2021.
 • Avtalen har ubegrenset publisering (ingen kvote).
 • Kun UiO er omfattet av avtalen.
Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

For at avtalen skal gjelde, er det er viktig at du velger UiO som tilknytning når du sender inn artikkelen. Det er ikke nok at dette står oppført i artikkelen, da det er tilknytningen valgt i forlagets arbeidsflyt som aktiverer avtalen. Bruk også din UiO-epost.

Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.
Tidsskrifter
 • Ubegrenset åpen publisering av fagfellevurderte forskningsartikler i abonnementstidsskriftene (hybrid).
 • Tidsskrifter som er inkludert i avtalen.
 • Tidsskrifter merket Gold Open Access er ikke med i avtalen.
Unntak

Rene Open Access-tidsskrifter er ikke inkludert i avtalen.

Informasjon
Lesetilgang Studenter, forskere og ansatte forøvrig sikres fortsatt leserettigheter til forskningsartikler utgitt hos RSC.

SAGE

Avtalen er forhandlet frem av Unit.

Omfang
 • SAGE Choice (hybrid): Avtalen er 3-årig (2020-2022), og gjelder for artikler akseptert etter 1. januar 2020. Avtalen har ubegrenset publisering (ingen kvote).
 • SAGE Open Access (rene Open Access-tidsskrifter): ett-årig (2021). Avtalen har ubegrenset publisering (ingen kvote).
Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

For at avtalen skal gjelde, er det er viktig at du velger UiO eller OUS som tilknytning når du sender inn artikkelen. Det er ikke nok at dette står oppført i artikkelen, da det er tilknytningen valgt i forlagets arbeidsflyt som aktiverer avtalen.

Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.
Tidsskrifter
Unntak

--

Informasjon Informasjon om avtalen hos SAGE.
Lesetilgang Studenter, forskere og ansatte forøvrig sikres fortsatt leserettigheter til forskningsartikler utgitt hos SAGE.

Springer Compact

Avtalen er forhandlet frem av Unit. Dette er en "publiser og les"-avtale som sikrer åpen publisering av forskningsartikler, samt leserettigheter til forlagets tidsskrifter.

Omfang

Avtalen er 3-årig (2020-2022), med oppstart 1. januar 2020. Avtalen gjelder for artikler akseptert etter 1. januar-20.

Avtalen har en kvote for antall åpne artikler som kan publiseres pr. år. For 2021 dekkes artikler utover kvoten. Vanlig arbeidsflyt benyttes. Utgifter utover APC, for eksempel ekstra sider, fargeillustrasjoner og språkvask, må dekkes av forfatter/institutt.

Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter. Se presentasjon av Springers author journey (PDF).

For at avtalen skal gjelde, er det er viktig at du velger UiO eller OUS som tilknytning når du sender inn artikkelen. Det er ikke nok at dette står oppført i artikkelen, da det er tilknytningen valgt i forlagets arbeidsflyt som aktiverer avtalen.

Hva

APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.

Lisenser

Artikler publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.

Tidsskrifter

Abonnementstidsskrifter (hybrid).  Disse tidsskriftene er inkludert i publiseringsavtalen (springer.com).

Unntak

Rene Open Access-tidsskrifter er ikke inkludert i avtalen.

Tidsskriftene i SpringerOpen og Nature Research er ikke inkludert i avtalen. For publisering i SpringerOpen er det mulig å få 15% avslag på APC. Les mer i avtalen vi har med BioMed Central (lenger opp i avtaleoversikten).

Informasjon

Lesetilgang

Avtalen omfatter lesetilgang i forlagets abonnementstidsskrifter.

 

Taylor & Francis

Avtalen er forhandlet frem av Unit. Dette er en "publiser og les"-avtale som sikrer åpen publisering av forskningsartikler, samt leserettigheter til forlagets tidsskrifter.

Omfang

 • Open Select (Hybrid): 18. november 2019-31. desember 2022. Gjelder for artikler akseptert i denne perioden, til og med 31. desember 2022. Avtalen har en kvote for antall åpne artikler som kan publiseres pr. år. For 2021 dekkes artikler utover kvoten. Vanlig arbeidsflyt benyttes. Utgifter utover APC, for eksempel ekstra sider, fargeillustrasjoner og språkvask, må dekkes av forfatter/institutt.
 • T&F Open Journals (rene Open Access-tidsskrifter): 2021 (11. februar-31. desember). Avtalen har ubegrenset publisering (ingen kvote).

Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

For at avtalen skal gjelde, er det er viktig at du velger UiO eller OUS som tilknytning når du sender inn artikkelen. Det er ikke nok at dette står oppført i artikkelen, da det er tilknytningen valgt i forlagets arbeidsflyt som aktiverer avtalen.

Hva

APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.

Lisenser

Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. På forlagets nettsider kan du lese mer om lisensene.

Tidsskrifter

Unntak

Oversikt over tidsskrifter som ikke er inkludert i avtalen.

Informasjon

Annet Når artikkelen din er akseptert, får du epost fra T&F der de ber deg fullføre "Your Author Publishing Agreement (APA) with Taylor and Francis". Vent noen dager med å gjøre dette. Vi i OA-teamet vil gjerne godkjenne artikkelen i vår arbeidsflyt før du fullfører APA. Du får ny epost når artikkelen er godkjent av oss. Hvis du ikke venter, blir prosessen mer komplisert. Du skal ikke fylle ut fakturaopplysninger og bestille faktura.

Lesetilgang

Studenter, forskere og ansatte forøvrig sikres fortsatt leserettigheter til forskningsartikler utgitt hos Taylor & Francis.

Wiley

Avtalen er forhandlet frem av Unit. Dette er en "publiser og les"-avtale som sikrer åpen publisering av forskningsartikler, samt leserettigheter til forlagets tidsskrifter.

Omfang

Avtalen er 3-årig (2019-2021), med oppstart 1. mai 2019. Avtalen gjelder for artikler akseptert etter 1. mai 2019.

Avtalen har en kvote for antall åpne artikler som kan publiseres pr. år. For 2021 dekkes artikler utover kvoten. Vanlig arbeidsflyt benyttes. Utgifter utover APC, for eksempel ekstra sider, fargeillustrasjoner og språkvask, må dekkes av forfatter/institutt.

Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

For at avtalen skal gjelde, er det er viktig at du velger UiO eller OUS som tilknytning når du sender inn artikkelen. Det er ikke nok at dette står oppført i artikkelen, da det er tilknytningen valgt i forlagets arbeidsflyt som aktiverer avtalen.

Hva

APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.

Lisenser

Artikler publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.

Tidsskrifter

Både abonnementstidsskrifter (hybrid) og rene Open Access-tidsskrifter er omfattet av avtalen:

Unntak

Tidsskrifter som ikke er med i avtalen.

Informasjon

Lesetilgang

Avtalen omfatter lesetilgang i forlagets abonnementstidsskrifter.

 

 

Avtaler og forhandlinger

 

«Institusjoner og konsortier som forhandler avtaler med forlag skal sørge for at avtalene fremmer åpen tilgang uten økte totalkostnader, og at det er åpenhet om avtalenes betingelser» er ett av tiltakene som beskrives i de nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

I samsvar med dette framforhandler UiO, alene eller som del av konsortiet under Unit, avtaler som skal bidra til å oppfylle målene ved å gjøre det attraktivt for forskere ved UiO å publisere sine forskningsresultater åpent.

Unit har forhandlet frem avtaler med store forlag som Wiley, Elsevier, Springer Nature og Taylor & Francis (se oversikt over alle avtaler). Avtalene er alle «publiser og les-avtaler». Slike avtaler er et viktig skritt i retning av modernisering og omstilling av modeller for publisering av forskningsresultater. I tillegg til lesetilgang, dekker avtalene også APC (article processing charge) for UiOs forfattere som skal publisere i tidsskrifter hos det aktuelle forlaget.

Avtalen med Wiley ble inngått mars 2019 og var den første publiser og les-avtalen i sitt slag i Norge. Avtalen med Elsevier kom på plass i april 2019, deretter Taylor & Francis og Springer Nature i november samme år.

Unit forhandler og administrerer avtaler med akademiske forlag på vegne av 177 institusjoner fra UH-, institutt- og helsesektoren. Avtalene er organiserte i konsortium som betalingstjenester. UiO er deltaker i BOTT-samarbeidet, som, i tillegg til UiO, består av universitetene i Bergen, Tromsø og Trondheim.

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: openaccess@ub.uio.no

Publisert 5. jan. 2021 08:24 - Sist endret 22. okt. 2021 08:21