English version of this page

Avtaler og rabatter

UiO har inngått avtaler for Open Access-publisering med flere forlag. Noen av avtalene gir rabatt på APC (article processing charges), mens andre avtaler dekker APC i sin helhet. Arbeidet med avtaler og forhandlinger skjer ofte i samarbeid med Unit. I listen under finner du informasjon om hva som gjelder for det enkelte forlag. Hvis et forlag ikke er omtalt, foreligger det ingen avtale.

ACS - American Chemical Society

"Publiser og les"-avtale som er forhandlet frem av Unit.

Omfang Avtalen er 3-årig (2020-2022), med oppstart 1. januar 2020. Avtalen gjelder for artikler akseptert etter 1. januar. Kun UiO er omfattet av avtalen.
Hvem Korresponderende forfatter* må være tilknyttet UiO. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til UiO så tidlig som mulig i prosessen.
Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.
Tidsskrifter Åpen publisering i forlagets abonnementstidsskrifter (hybrid) og rene Open Access-tidsskrifter.
Unntak -
Informasjon ACS har laget en veiledning med arbeidsflyt for forfattere.
Lesetilgang Avtalen omfatter lesetilgang i forlagets abonnementstidsskrifter.

*) Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

BioMed Central og SpringerOpen

UiO har betalt for medlemskap hos BioMed Central. Medlemskapet inkluderer også tidsskrifter i SpringerOpen. Ordningen må ikke forveksles med avtalen som UiO har med Springer Compact.

 • 15% avslag på APC (article processing charge) (se veiledning)
 • Korresponderende forfatter må være fra UiO. OUS er ikke omfattet av medlemskapet.
 • UiO-tilhørighet bestemmes ved sjekk av IP-adresse. Forfatter må være pålogget UiO-maskin når artikkel sendes inn.

Biomed Central https://www.biomedcentral.com/

Mer informasjon om hvordan du får rabatt.

SpringerOpen https://www.springeropen.com

Mer informasjon om hvordan du får rabatt

BMJ Case Reports

 • Medisinsk bibliotek har abonnement som inkluderer Institutional Fellowship.

 • Fellowship code for UiO og OUS er 410817.

 • Hva innebærer avtalen: "You can submit as many cases as you like, access all the published material, and re-use any published material for personal use and teaching without further permission. There are no additional publication or colour charges for accepted articles."

For mer informasjon om avtalen: https://casereports.bmj.com/pages/authors/

Cambridge University Press (CUP)

"Publiser og les"-avtale som er forhandlet frem av Unit. Avtalen omfatter lesetilgang, samt ubegrenset åpen publisering i forlagets rene OA-tidsskrifter og abonnementstidsskrifter (hybrid).

Omfang Avtalen er 3-årig (2020-2022), med oppstart 1. januar 2020. Avtalen gjelder for artikler akseptert etter 1. januar.
Hvem Korresponderende forfatter* må være tilknyttet UiO eller OUS. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til UiO eller OUS så tidlig som mulig i prosessen.
Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. Se oversikt over lisensene som CUP tilbyr.
Tidsskrifter Ubegrenset åpen publisering i forlagets abonnementstidsskrifter (hybrid) og rene Open Access-tidsskrifter. Disse tidsskriftene er inkludert i publiseringsavtalen.
Unntak Noen få society-tidsskrift er ikke med i avtalen.
Informasjon

Cambridge University Press har laget en veiledning med arbeidsflyt for forfattere.

Velg åpen publisering når du signerer Author publishing agreement. Din tilhørighet til UiO eller OUS vil bekreftes av Universitetsbiblioteket.

Lesetilgang Avtalen omfatter lesetilgang i forlagets abonnementstidsskrifter.

*) Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

Cogitatio

 • 3-årig avtale (2018-2020).
 • Gratis å publisere når korresponderende forfatter er fra UiO. OUS er ikke omfattet av avtalen.
 • Korresponderende forfatter må ha epost som slutter på uio.no for å bli gjenkjent som UiO-forfatter
 • Gjelder for alle tidsskrifter hos Cogitatio

https://www.cogitatiopress.com/

Elsevier

Avtalen er forhandlet frem av Unit. Dette er en "publiser og les"-avtale som sikrer åpen publisering av forskningsartikler, samt leserettigheter til forlagets tidsskrifter.

Omfang Artikler innsendt (submitted) i 2019 og 2020.
Varighet 2019-2020. Avtalen ble inngått våren 2019, men hadde tilbakevirkende kraft for artikler innsendt fra 1. januar 2019.
Hvem Korresponderende forfatter* må være tilknyttet UiO eller OUS. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til UiO eller OUS så tidlig som mulig i prosessen.
Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. Les mer om lisensene på Elseviers nettsider.
Tidsskrifter Både abonnementstidsskrifter (hybrid) og rene Open Access-tidsskrifter. Disse tidsskriftene er inkludert i publiseringsavtalen (elsevier.com).
Unntak Noen hundretalls tidsskrifter er ikke en del av avtalen. Det gjelder tidsskrifter eid av akademiske foreninger, samt tredjepartstitlene Cell Press og Lancet.
Informasjon Presentasjon av Elseviers author journey (PDF). Mer informasjon om avtalen (openaccess.no).
Lesetilgang Full lesetilgang til hele Science Direct Freedom Collection, samt varige tilgangsrettigheter er inkludert på samme vilkår som i den tidligere avtalen.

«Publiser og les-avtalen» som ble inngått i april 2019 omtales som en pilotavtale, og Norge er det første landet som har forhandlet fram en slik avtale med Elsevier. Avtalen muliggjør at ca. 90 % av alle artikler som publiseres i Elsevier-tidsskrifter av forfattere ved norske institusjoner blir åpent tilgjengelige.

*) Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

IoP (Institute of physics)

Avtalen er forhandlet frem av Unit.

Omfang Flerårig avtale (2017-2020).
Hvem Korresponderende forfatter* må være tilknyttet UiO eller OUS. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til UiO eller OUS så tidlig som mulig i prosessen.
Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.
Tidsskrifter Åpen publisering i forlagets abonnementstidsskrifter (hybrid), samt rene Open Access-tidsskrifter. Avtalen med IoP inkluderer også tidsskrifter fra American Astronomical Society (AAS) og Biomedical Physics and Engineering Express (BPEX). Se liste over tidsskriftene som er inkludert i avtalen.
Unntak --
Informasjon
Lesetilgang Leserettigheter til forlagets tidsskrifter.

*) Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

Karger

Det er inngått en "publiser og les"-avtale med Karger som gjelder fra 2020.

Omfang Avtalen er for ett år (2020), med oppstart 1. januar 2020. Avtalen gjelder for artikler innsendt (submitted) etter 1. januar.
Hvem Korresponderende forfatter* må være tilknyttet UiO eller OUS. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til UiO eller OUS så tidlig som mulig i prosessen.
Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.
Tidsskrifter Ubegrenset åpen publisering i forlagets abonnementstidsskrifter (hybrid) og rene Open Access-tidsskrifter. Se liste med alle tidsskrifter (Open Access-tidsskrifter er markert).
Unntak -
Informasjon
Lesetilgang Avtalen omfatter lesetilgang i forlagets abonnementstidsskrifter.

*) Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

MDPI

 • 25% avslag på APC (article processing charge)
 • Én av forfatterne må være fra UiO, ikke nødvendigvis korresponderende forfatter. OUS er ikke omfattet av avtalen.
 • UiO-tilhørighet bestemmes ved sjekk av epostdomenet.
 • Korresponderende forfatter får tilsendt faktura.

http://www.mdpi.com/

Oxford University Press (OUP)

"Publiser og les"-avtale som er forhandlet frem av Unit.

Omfang Avtalen er 3-årig (2020-2022).
Hvem Korresponderende forfatter* må være tilknyttet UiO eller OUS. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til UiO eller OUS så tidlig som mulig i prosessen.
Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.
Tidsskrifter Ubegrenset publisering i forlagets abonnementstidsskrifter (hybrid).Disse tidsskriftene er inkludert i avtalen.
Unntak

Rene Open Access-tidsskrifter er ikke inkludert i avtalen.

Informasjon OUP har laget en veiledning med arbeidsflyt for forfattere.
Lesetilgang Studenter, forskere og ansatte forøvrig sikres fortsatt leserettigheter til forskningsartikler utgitt hos OUP.

*) Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

Royal Society

 • 25% avslag på APC (article processing charge).
 • Korresponderende forfatter må være fra UiO. OUS er ikke omfattet av avtalen.
 • Rabatten gjelder i alle tidsskrifter som utgis av Royal Society.

Mer informasjon om Open Access hos Royal Society.

SAGE

Avtalen er forhandlet frem av Unit.

Omfang Avtalen er 3-årig (2020-2022). Avtalen gjelder for artikler akseptert etter 1. januar 2020. Retrospektiv kampanje gjennomføres der aksepterte artikler fom. 1. januar 2020 får tilbud om Open Access.
Hvem Korresponderende forfatter* må være tilknyttet UiO eller OUS. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til UiO eller OUS så tidlig som mulig i prosessen.
Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.
Tidsskrifter Ubegrenset åpen publisering av fagfellevurderte forskningsartikler i forlagets abonnementstidsskrifter (hybrid, SAGE Choice). Liste over tidsskrifter som er inkludert i avtalen. Tidsskrifter som er merket Open Access, er ikke med i avtalen (se kolonne O i lista). Se informasjon om unntak nedenfor.
Unntak

Rene Open Access-tidsskrifter er ikke inkludert i avtalen. Det gis 20% rabatt på APC i rene Open Access-tidsskrifter. Oppgi kode UNIT2020 for å få rabatt.

Informasjon Informasjon om avtalen fra SAGE.
Lesetilgang Studenter, forskere og ansatte forøvrig sikres fortsatt leserettigheter til forskningsartikler utgitt hos SAGE.

*) Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

Springer Compact

Avtalen er forhandlet frem av Unit. Dette er en "publiser og les"-avtale som sikrer åpen publisering av forskningsartikler, samt leserettigheter til forlagets tidsskrifter.

 

Omfang Avtalen er 3-årig (2020-2022), med oppstart 1. januar 2020. Avtalen gjelder for artikler akseptert etter 1. januar.
Hvem Korresponderende forfatter* må være tilknyttet UiO eller OUS. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til UiO eller OUS så tidlig som mulig i prosessen. Se presentasjon av Springers author journey (PDF).
Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.
Tidsskrifter Abonnementstidsskrifter (hybrid).  Disse tidsskriftene er inkludert i publiseringsavtalen (springer.com).
Unntak

Rene Open Access-tidsskrifter er ikke inkludert i avtalen.

Tidsskriftene i SpringerOpen og Nature Research er ikke inkludert i avtalen. For publisering i SpringerOpen er det mulig å få 15% avslag på APC. Les mer i avtalen vi har med BioMed Central (lenger opp i avtaleoversikten).

Informasjon

Mer informasjon om avtalen finner du på nettsidene til Springer
https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/springer-compact/agreements-norwegian-authors

Lesetilgang Avtalen omfatter lesetilgang i forlagets abonnementstidsskrifter.

*) Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

Taylor & Francis

Avtalen er forhandlet frem av Unit. Dette er en "publiser og les"-avtale som sikrer åpen publisering av forskningsartikler, samt leserettigheter til forlagets tidsskrifter.

Omfang Avtalen trer i kraft 18. november 2019, og gjelder for artikler akseptert fra og med denne datoen til og med 31. desember 2022.
Hvem Korresponderende forfatter* må være tilknyttet UiO eller OUS. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til UiO eller OUS så tidlig som mulig i prosessen.
Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. På forlagets nettsider kan du lese mer om lisensene.  
Tidsskrifter Open Select: Avtalen gjelder de fleste av forlagets abonnementstidsskrift (hybrid), det vil si tidsskrifter i Open Select hos Taylor & Francis eller Routledge. Oversikt over tidsskriftene som er inkludert i avtalen
Unntak

Oversikt over tidsskrifter som ikke er inkludert i avtalen.

Rene Open Access-tidsskrifter er ikke inkludert i avtalen.

Informasjon Mer informasjon om avtalen finner du på nettsidene til Taylor & Francis: Open access publishing for researchers in Norway.Taylor & Francis har også laget en guide som presenterer avtalen.
Lesetilgang Studenter, forskere og ansatte forøvrig sikres fortsatt leserettigheter til forskningsartikler utgitt hos Taylor & Francis.

*) Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

Wiley

Avtalen er forhandlet frem av Unit. Dette er en "publiser og les"-avtale som sikrer åpen publisering av forskningsartikler, samt leserettigheter til forlagets tidsskrifter.

 

Omfang Avtalen er 3-årig (2019-2021), med oppstart 1. mai 2019. Avtalen gjelder for artikler akseptert etter 1. mai 2019.
Hvem Korresponderende forfatter* må være tilknyttet UiO eller OUS. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til UiO eller OUS så tidlig som mulig i prosessen.
Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artikler publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.
Tidsskrifter Både abonnementstidsskrifter (hybrid) og rene Open Access-tidsskrifter. Disse tidsskriftene er inkludert i publiseringsavtalen (16.04.2020)
Unntak Tidsskrifter som ikke er med i avtalen.
Informasjon
Lesetilgang Studenter, forskere og ansatte forøvrig sikres fortsatt leserettigheter til forskningsartikler utgitt hos Wiley.

*) Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

Avtaler og forhandlinger

«Institusjoner og konsortier som forhandler avtaler med forlag skal sørge for at avtalene fremmer åpen tilgang uten økte totalkostnader, og at det er åpenhet om avtalenes betingelser» er ett av tiltakene som beskrives i de nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

I samsvar med dette framforhandler UiO, alene eller som del av konsortiet under Unit, avtaler som skal bidra til å oppfylle målene ved å gjøre det attraktivt for forskere ved UiO å publisere sine forskningsresultater åpent.

Unit forhandler og administrerer avtaler med akademiske forlag på vegne av 177 institusjoner fra UH-, institutt- og helsesektoren. Avtalene er organiserte i konsortium som betalingstjenester. UiO er deltaker i BOTT-samarbeidet, som, i tillegg til UiO, består av universitetene i Bergen, Tromsø og Trondheim.

Unit har forhandlet frem avtaler med store forlag som Wiley, Elsevier, Springer Nature og Taylor & Francis. Avtalene er alle «publiser og les-avtaler». Slike avtaler er et viktig skritt i retning av modernisering og omstilling av modeller for publisering av forskningsresultater. I tillegg til lesetilgang, dekker avtalene også APC (article processing charge) for UiOs forfattere som skal publisere i tidsskrifter hos det aktuelle forlaget.

Avtalen med Wiley ble inngått mars 2019 og var den første publiser og les-avtalen i sitt slag i Norge. Avtalen med Elsevier kom på plass i april 2019, deretter Taylor & Francis og Springer Nature i november samme år.

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: openaccess@ub.uio.no

Publisert 6. apr. 2020 15:26 - Sist endret 9. juni 2020 13:15