English version of this page

Avtaler om åpen publisering (Open Access)

UiO har inngått avtaler for Open Access-publisering med flere forlag. Noen av avtalene gir rabatt på APC (article processing charges), mens andre avtaler dekker APC i sin helhet. Hvis et forlag ikke er omtalt, foreligger det ingen avtale.

Nedenfor finner du informasjon om hva som gjelder for avtalen vi har med det enkelte forlag.

Se også veiledning for hvordan du finner tidsskrifter som er inkludert i en av avtalene.

ACM Digital Library - Association for Computing Machinery

Omfang

Avtalen er 3-årig les og publiser-avtale (2022-2024).

Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

Vær obs på følgende: "Forfattarautentisering er basert på epostdomene, så det er viktig at forfattarane bruker institusjonell epostadresse."

Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen. Utgifter utover APC, for eksempel ekstra sider, fargeillustrasjoner og språkvask, må dekkes av forfatter/institutt.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. Mer informasjon fra UB om CC-lisenser.  
Tidsskrifter Det er ubegrenset åpen publisering i de fleste tidsskrifter og Conference proceedings. De som ikke er eid av ACM (f.eks. IEEE), er ikke en del av avtalen (men kan leses).
Unntak

Se over.

Informasjon

Veiledning, hvordan velge Open Access i arbeidsflyten. Side 4 i veiledningen: Velg "Institutionally Paid Open Access". Deretter velges CC-lisens.

Lesetilgang Avtalen omfatter lesetilgang i forlagets abonnementstidsskrifter.

ACS - American Chemical Society

"Publiser og les"-avtale som er forhandlet frem av Sikt.

Omfang

Avtalen er 3-årig (2020-2022).

Kun UiO er omfattet av avtalen.

Avtalen har en kvote for antall åpne artikler som kan publiseres pr. år. For 2022 dekkes artikler utover kvoten. Vanlig arbeidsflyt benyttes. Utgifter utover APC, for eksempel ekstra sider, fargeillustrasjoner og språkvask, må dekkes av forfatter/institutt.

Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

For at avtalen skal gjelde, er det er viktig at du velger UiO som tilknytning når du sender inn artikkelen. Det er ikke nok at dette står oppført i artikkelen, da det er tilknytningen valgt i forlagets arbeidsflyt som aktiverer avtalen.

Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. Mer informasjon fra UB om CC-lisenser.  
Tidsskrifter Åpen publisering i forlagets abonnementstidsskrifter (hybrid) og rene Open Access-tidsskrifter. Disse tidsskriftene er inkludert i avtalen (.xlsx)
Unntak -
Informasjon ACS har laget en veiledning med arbeidsflyt for forfattere.
Lesetilgang Avtalen omfatter lesetilgang i forlagets abonnementstidsskrifter.

BioMed Central og SpringerOpen

UiO har betalt for medlemskap hos BioMed Central. Medlemskapet inkluderer også tidsskrifter i SpringerOpen. Ordningen må ikke forveksles med avtalen som UiO har med Springer Compact.

 • 15% avslag på APC (article processing charge) (se veiledning). APC etter rabatt må dekkes med egne midler.

 • Korresponderende forfatter må være fra UiO. OUS er ikke omfattet av medlemskapet.
 • UiO-tilhørighet bestemmes ved sjekk av IP-adresse. Forfatter må være pålogget UiO-maskin når artikkel sendes inn. Bruk av UiO-epostadresse vil også fungere. Hvis dette ikke oppfylles, blir det vanskelig for forlaget å sjekke tilhørigheten. 

Biomed Central https://www.biomedcentral.com/

Mer informasjon om hvordan du får rabatt.

SpringerOpen https://www.springeropen.com

Mer informasjon om hvordan du får rabatt

BMJ Case Reports

 • Medisinsk bibliotek har abonnement som inkluderer Institutional Fellowship.

 • Fellowship code for UiO og OUS er 200374

 • Hva innebærer avtalen: "You can submit as many cases as you like, access all the published material, and re-use any published material for personal use and teaching without further permission. There are no additional publication or colour charges for accepted articles."

 • Institutional Fellowship dekker ikke selve Open Access-gebyret, kun administrasjonsgebyr. Pr juli 2022 koster Open Access-gebyret GBP 460,- Dette gebyret må dekkes av forfatter/institutt..

For mer informasjon om avtalen: https://casereports.bmj.com/pages/authors/

Cambridge University Press (CUP)

"Publiser og les"-avtale som er forhandlet frem av Sikt.

Omfang

Avtalen er 3-årig (2020-2022).

Avtalen har ubegrenset publisering (ingen kvote).

Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

For at avtalen skal gjelde, er det er viktig at du velger UiO eller OUS som tilknytning når du sender inn artikkelen. Det er ikke nok at dette står oppført i artikkelen, da det er tilknytningen valgt i forlagets arbeidsflyt som aktiverer avtalen.

Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. Se oversikt over lisensene som CUP tilbyr. Se også informasjon fra UB om CC-lisenser. 
Tidsskrifter Ubegrenset åpen publisering i forlagets abonnementstidsskrifter (hybrid) og rene Open Access-tidsskrifter. Disse tidsskriftene er inkludert i publiseringsavtalen.(.xlsx)
Unntak Noen få society-tidsskrift er ikke med i avtalen.
Informasjon
Lesetilgang Avtalen omfatter lesetilgang i forlagets abonnementstidsskrifter.

Cogitatio

 • Løpende avtale, årlig fornyelse.
 • Gratis å publisere når korresponderende forfatter er fra UiO. Avtalen dekker APC (article processing charge). OUS er ikke omfattet av avtalen.
 • Avtalen har ubegrenset publisering (ingen kvote).
 • Korresponderende forfatter må ha epost som slutter på uio.no for å bli gjenkjent som UiO-forfatter
 • Gjelder for alle tidsskrifter hos Cogitatio

https://www.cogitatiopress.com/

Company of Biologists

"Publiser og les"-avtale som er forhandlet frem av Sikt.

Omfang
 • Avtalen er 3-årig (2021-2023).
 • Avtalen har ubegrenset publisering (ingen kvote). Gjelder for hybrid-tidsskriftene.
Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

For at avtalen skal gjelde, er det er viktig at du velger UiO eller OUS som tilknytning når du sender inn artikkelen. Det er ikke nok at dette står oppført i artikkelen, da det er tilknytningen valgt i forlagets arbeidsflyt som aktiverer avtalen.

Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. Mer informasjon fra UB om CC-lisenser. 
Tidsskrifter Avtalen gjelder for forlagets hybrid-tidsskriftene: Development, Journal of Cell Science and Journal of Experimental Biology.
Unntak Gjelder ikke for rene Open Access-tidsskrifter.
Informasjon Guide for authors at institutions with Read & Publish agreements
Lesetilgang Avtalen omfatter lesetilgang i forlagets abonnementstidsskrifter.

De Gruyter

"Publiser og les"-avtale som er forhandlet frem av Sikt.

Omfang
 • De Gruyter (hybrid): 2021-2023. Avtalen har ubegrenset publisering (ingen kvote).
 • De Gruyter Open: 1-årig avtale (2021, forlenges til 2022). Avtalen har ubegrenset publisering (ingen kvote).
Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

For at avtalen skal gjelde, er det er viktig at du velger UiO eller OUS som tilknytning når du sender inn artikkelen. Det er ikke nok at dette står oppført i artikkelen, da det er tilknytningen valgt i forlagets arbeidsflyt som aktiverer avtalen.

Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. Mer informasjon fra UB om CC-lisenser. 
Tidsskrifter
Unntak --
Informasjon --
Lesetilgang Avtalen omfatter lesetilgang i forlagets abonnementstidsskrifter.

Elsevier

Avtalen er forhandlet frem av Sikt. Det er en "publiser og les"-avtale som sikrer åpen publisering av forskningsartikler, samt leserettigheter til forlagets tidsskrifter.

Omfang

2022-2024.

Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

For at avtalen skal gjelde, er det er viktig at du velger UiO eller OUS som tilknytning når du sender inn artikkelen. Det er ikke nok at dette står oppført i artikkelen, da det er tilknytningen valgt i forlagets arbeidsflyt som aktiverer avtalen.

For UiO-brukere: velg kun University of Oslo (ikke institutt e.l.) fra nedtrekksmenyen "Select organization from list", ellers er det ikke sikkert du blir gjenkjent som UiO-bruker.

Hva
 • APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Det gjelder både hybrid og rene Open Access-tidsskrifter. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
 • Utgifter utover APC, for eksempel ekstra sider, fargeillustrasjoner og språkvask, må dekkes av forfatter/institutt.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. Les mer om lisensene på Elseviers nettsider. Se også informasjon fra UB om CC-lisenser. 
Tidsskrifter
Unntak Enkelte titler eid av akademiske foreninger og også Lancet, er ikke en del av avtalen med Elsevier. Sjekk listen over inkluderte tidsskrifter for å se om du finner ditt tidsskrift eller ikke.
Informasjon
Lesetilgang Full lesetilgang til hele Science Direct Freedom Collection, samt varige tilgangsrettigheter er inkludert på samme vilkår som i den tidligere avtalen.

Emerald

 • UiO har avtale med Emerald som gir 10 % rabatt på APC (article processing charges). APC etter rabatt må dekkes med egne midler.
 • Korresponderende forfatter må være fra UiO. OUS er ikke omfattet av avtalen.
  • Tilhørighet (forfatterautentisering) er basert på epostdomene, det er viktig at forfatterne bruker UiO-epostadresse ved innsendelse av artikkel.
 • Avtalen gjelder både hybrid og rene OA-tidsskrifter.
 • Informasjon fra Emerald: To use a discounted APC, simply select the option to publish open access when submitting your article on scholar one. Always use your institutional email address when submitting your work, this will confirm your eligibility and allow us to process your submission.

 

Frontiers

 • 2022: Avtalen med Frontiers startet opp igjen 1. januar. Følgende gjelder:
  • Avtalen gjelder fra 1. januar 2022, for artikler innsendt etter denne datoen.
  • Korresponderende forfatter må være fra UiO. Kun UiO er omfattet av avtalen.
   • Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.
  • Avtalen dekker APC for aksepterte artikler. Kun artikler i A- og B-kategorien er med i avtalen. Se oversikt over de ulike kategoriene og artikkeltypene hos Frontiers i avsnittet Article types.
  • For å benytte deg av avtalen, må du velge "University of Oslo as the payer in the invoice section when submitting your article."
  • Du må også fylle ut "alternative billing address". Som «alternative billing address» oppgir du fakturaadressen til enheten din.
 • 2021: Avtalen gjaldt fra 2. mars - 30. september, for artikler innsendt i denne perioden. Innsendte artikler utenom nevnte periode, er ikke omfattet av avtalen.

IoP (Institute of physics) (Avsluttet)

Avtale om å publisere open access er avsluttet. Lesetilgang gjelder fortsatt.

Karger

Det er inngått en "publiser og les"-avtale med Karger som gjelder fra 2020.

Omfang

Avtalen gjelder for 2020-2022.

Avtalen har ubegrenset publisering (ingen kvote).

Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

For at avtalen skal gjelde, er det er viktig at du velger UiO eller OUS som tilknytning når du sender inn artikkelen. Det er ikke nok at dette står oppført i artikkelen, da det er tilknytningen valgt i forlagets arbeidsflyt som aktiverer avtalen.

Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. Standardlisens er CC BY-NC. Hvis forfatteren har pålegg om å publisere med CC BY-lisens, kan forfatteren "mention this at the time of submission and the Karger team will work with them to make this possible.”
Mer informasjon fra UB om CC-lisenser. 
Tidsskrifter Ubegrenset åpen publisering i forlagets abonnementstidsskrifter (hybrid) og rene Open Access-tidsskrifter. Se liste med alle tidsskrifter (Open Access-tidsskrifter er markert).
Unntak -
Informasjon
Lesetilgang Avtalen omfatter lesetilgang i forlagets abonnementstidsskrifter.

MDPI

 • 10 % avslag på APC (article processing charge). APC etter rabatt må dekkes med egne midler.
 • Korresponderende forfatter må være fra UiO. OUS er ikke omfattet av avtalen.
 • UiO-tilhørighet bestemmes ved sjekk av epostdomenet.
 • Korresponderende forfatter får tilsendt faktura.

http://www.mdpi.com/

Microbiology Society

Det er inngått en "publiser og les"-avtale med Microbiology Society som gjelder fra 2021.

Omfang

Avtalen er 2-årig (2021-22), med oppstart 1. januar 2021.

Avtalen har ubegrenset publisering (ingen kvote).

Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

Det er viktig å registrere riktig tilknytning til UiO eller OUS så tidlig som mulig i prosessen. Forlaget sier i sin informasjon: "Only authors submitting using the institutional domain email given below will be eligible for fee-free OA. Additional prefixes after '@' denoting sub-domains, e.g. name@xxxx.uni.ac.uk will be accepted."  Det vil si at korresponderende forfatter må bruke et av disse epostdomenene: @xxxx.uio.no eller @ous-hf.no / @kreftregisteret.no

Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. Mer informasjon fra UB om CC-lisenser. 
Tidsskrifter
 • Ubegrenset åpen publisering i forlagets abonnementstidsskrifter (hybrid) og rene Open Access-tidsskrifter.

 • Titler: https://www.microbiologyresearch.org/ og klikk på Journals i menyen øverst på siden

Unntak -
Informasjon
Lesetilgang Avtalen omfatter lesetilgang i forlagets abonnementstidsskrifter.

 

Oxford University Press (OUP)

"Publiser og les"-avtale som er forhandlet frem av Sikt.

Omfang

Avtalen er 3-årig (2020-2022).

Avtalen har ubegrenset publisering (ingen kvote).

Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

I denne avtalen må korresponderende forfatter velge tilknytning "Norwegian Institutions (UNIT members)" ved signering av publiseringsavtalen. Forfatter vil få en epost fra OUP når artikkelen er akseptert. I selve artikkelen skal tilknytning forsatt stå som UiO eller OUS.

Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. Mer informasjon fra UB om CC-lisenser. 
Tidsskrifter Ubegrenset publisering i forlagets abonnementstidsskrifter (hybrid). Disse tidsskriftene er inkludert i avtalen. (.xlsx)
Unntak

Rene Open Access-tidsskrifter er ikke inkludert i avtalen.

Informasjon OUP har laget en veiledning med arbeidsflyt for forfattere.
Lesetilgang Studenter, forskere og ansatte forøvrig sikres fortsatt leserettigheter til forskningsartikler utgitt hos OUP.

 

Royal Society

 • 25% avslag på APC (article processing charge). APC etter rabatt må dekkes med egne midler.
 • Korresponderende forfatter må være fra UiO. OUS er ikke omfattet av avtalen.
 • Rabatten gjelder i alle tidsskrifter som utgis av Royal Society.

Mer informasjon om Open Access hos Royal Society.

 

Royal Society of Chemistry (RSC)

Avtalen er forhandlet frem av Sikt.

Omfang
 • Avtalen er 2-årig (2021-2022). Avtalen gjelder for artikler akseptert etter 1. januar 2021.
 • Avtalen har ubegrenset publisering (ingen kvote).
 • Kun UiO er omfattet av avtalen.
Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

For at avtalen skal gjelde, er det er viktig at du velger UiO som tilknytning når du sender inn artikkelen. Det er ikke nok at dette står oppført i artikkelen, da det er tilknytningen valgt i forlagets arbeidsflyt som aktiverer avtalen. Bruk også din UiO-epost.

Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. Mer informasjon fra UB om CC-lisenser. 
Tidsskrifter
Unntak

Rene Open Access-tidsskrifter er ikke inkludert i avtalen.

Informasjon
Lesetilgang Studenter, forskere og ansatte forøvrig sikres fortsatt leserettigheter til forskningsartikler utgitt hos RSC.

SAGE

Avtalen er forhandlet frem av Sikt.

Omfang
 • SAGE Choice (hybrid): Avtalen er 3-årig (2020-2022), og gjelder for artikler akseptert etter 1. januar 2020.
  • Avtalen har ubegrenset publisering (ingen kvote).
 • SAGE Open Access (rene Open Access-tidsskrifter): ett-årig (2021, forlenget til 2022). Avtalen har ubegrenset publisering (ingen kvote).
Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

For at avtalen skal gjelde, er det er viktig at du velger UiO eller OUS som tilknytning når du sender inn artikkelen. Det er ikke nok at dette står oppført i artikkelen, da det er tilknytningen valgt i forlagets arbeidsflyt som aktiverer avtalen.

Hva APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
Lisenser Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. Mer informasjon fra UB om CC-lisenser. 
Tidsskrifter
 • Både abonnementstidsskrifter (hybrid, SAGE Choice) og rene Open Access-tidsskrifter (SAGE Open) er inkludert i avtalen.
 • Tidsskrifter som er inkludert i avtalen (.xlsx). I kolonne H vises informasjon om titlene og hvilke titler som er hybrid- eller gulltidsskrift, samt hvilke titler som er ekskludert fra publisering og kun inkludert for lesing.
  • Merk at UiO dekker APCene i sin helhet for publisering i gull-tidsskrifter, selv om det på lista står «Gold OA, 20% discount».
Unntak

--

Informasjon Informasjon om avtalen hos SAGE.
Lesetilgang Studenter, forskere og ansatte forøvrig sikres fortsatt leserettigheter til forskningsartikler utgitt hos SAGE.

Springer Compact

Avtalen er forhandlet frem av Sikt. Dette er en "publiser og les"-avtale som sikrer åpen publisering av forskningsartikler, samt leserettigheter til forlagets tidsskrifter.

Omfang

Avtalen er 3-årig (2020-2022), med oppstart 1. januar 2020.

Avtalen har en kvote for antall åpne artikler som kan publiseres pr. år. For 2022 dekkes artikler utover kvoten. Vanlig arbeidsflyt benyttes. Utgifter utover APC, for eksempel ekstra sider, fargeillustrasjoner og språkvask, må dekkes av forfatter/institutt.

Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter. Se presentasjon av Springers author journey (PDF).

For at avtalen skal gjelde, er det er viktig at du velger UiO eller OUS som tilknytning når du sender inn artikkelen. Det er ikke nok at dette står oppført i artikkelen, da det er tilknytningen valgt i forlagets arbeidsflyt som aktiverer avtalen.

Hva

APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.

Lisenser

Artikler publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. Mer informasjon fra UB om CC-lisenser. 

Tidsskrifter

Abonnementstidsskrifter (hybrid).  Disse tidsskriftene er inkludert i publiseringsavtalen (openscience.no).

Unntak

Rene Open Access-tidsskrifter er ikke inkludert i avtalen.

Tidsskriftene i SpringerOpen og Nature Research er ikke inkludert i avtalen. For publisering i SpringerOpen er det mulig å få 15% avslag på APC. Les mer i avtalen vi har med BioMed Central (lenger opp i avtaleoversikten).

Informasjon

Lesetilgang

Avtalen omfatter lesetilgang i forlagets abonnementstidsskrifter.

 

Taylor & Francis

Avtalen er forhandlet frem av Sikt. Dette er en "publiser og les"-avtale som sikrer åpen publisering av forskningsartikler, samt leserettigheter til forlagets tidsskrifter.

Omfang

 • Open Select (Hybrid): 2019-2022. Avtalen har en kvote for antall åpne artikler som kan publiseres pr. år.
  • Gjelder for artikler akseptert i avtaleperioden, til og med 31. desember 2022.
  • For 2022 dekkes artikler utover kvoten.
 • Open Journals (rene Open Access-tidsskrifter): 2021-2022. Avtalen har ubegrenset publisering (ingen kvote).

Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

For at avtalen skal gjelde, er det er viktig at du velger UiO eller OUS som tilknytning når du sender inn artikkelen. Det er ikke nok at dette står oppført i artikkelen, da det er tilknytningen valgt i forlagets arbeidsflyt som aktiverer avtalen.

Hva

 • APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
 • Utgifter utover APC, for eksempel ekstra sider, fargeillustrasjoner og språkvask, må dekkes med egne midler.

Lisenser

Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. På forlagets nettsider kan du lese mer om lisensene. Se også informasjon fra UB om CC-lisenser. 

Tidsskrifter

Unntak

Oversikt over tidsskrifter som ikke er inkludert i avtalen. APC må dekkes med egne midler.

Informasjon

Annet Når artikkelen din er akseptert, får du epost fra T&F der de ber deg fullføre "Your Author Publishing Agreement (APA) with Taylor and Francis". Vent noen dager med å gjøre dette. Vi i OA-teamet vil gjerne godkjenne artikkelen i vår arbeidsflyt før du fullfører APA. Du får ny epost når artikkelen er godkjent av oss. Hvis du ikke venter, blir prosessen mer komplisert. NB! Du skal ikke fylle ut fakturaopplysninger og bestille faktura.

Lesetilgang

Studenter, forskere og ansatte forøvrig sikres fortsatt leserettigheter til forskningsartikler utgitt hos Taylor & Francis.

Wiley

Avtalen er forhandlet frem av Sikt. Dette er en "publiser og les"-avtale som sikrer åpen publisering av forskningsartikler, samt leserettigheter til forlagets tidsskrifter.

Omfang

2019-2022.

Ny avtale med Wiley er på plass, men er ikke aktiv før 21. februar. Artikler som ble publisert lukket i perioden 1. januar - 20. februar 2022 gjøres åpne innenfor avtalen. I tilfeller hvor det er betalt et publiseringsgebyr (APC) vil dette bli refundert. Forfattere som er omfattet av dette vil bli kontaktet av UB.

Hvem

Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiO eller OUS. Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er altså ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. I enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

For at avtalen skal gjelde, er det er viktig at du velger UiO eller OUS som tilknytning når du sender inn artikkelen. Det er ikke nok at dette står oppført i artikkelen, da det er tilknytningen valgt i forlagets arbeidsflyt som aktiverer avtalen.

Hva

 • APC-kostnaden (article processing charge) dekkes i sin helhet av UiO. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren/forskningsgruppen.
 • Utgifter utover APC, for eksempel ekstra sider, fargeillustrasjoner og språkvask, må dekkes av forfatter/institutt.

Lisenser

Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. På forlagets nettsider kan du lese mer om lisensene. 
Se også informasjon fra UB om CC-lisenser. 

Tidsskrifter

Både abonnementstidsskrifter (hybrid) og rene Open Access-tidsskrifter er omfattet av avtalen.

Unntak

Avtalen dekker ikke alle tidsskrifter hos Wiley. Det gjelder tidsskrifter som eies av akademiske/lærde foreninger (learned societies). Foreningene har ikke inkludert tidsskriftene sine i Wiley-avtalen om åpen publisering.

Informasjon

Lesetilgang

Avtalen omfatter lesetilgang i forlagets abonnementstidsskrifter.

 

 

Avtaler og forhandlinger

«Institusjoner og konsortier som forhandler avtaler med forlag skal sørge for at avtalene fremmer åpen tilgang uten økte totalkostnader, og at det er åpenhet om avtalenes betingelser» er ett av tiltakene som beskrives i de nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

I samsvar med dette framforhandler UiO, alene eller som del av konsortiet under Sikt, avtaler som skal bidra til å oppfylle målene ved å gjøre det attraktivt for forskere ved UiO å publisere sine forskningsresultater åpent.

Sikt forhandler og administrerer avtaler med akademiske forlag på vegne av 177 institusjoner fra UH-, institutt- og helsesektoren. Avtalene er organiserte i konsortium som betalingstjenester. UiO er deltaker i BOTT-samarbeidet, som, i tillegg til UiO, består av universitetene i Bergen, Tromsø og Trondheim.

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: openaccess@ub.uio.no

Publisert 5. jan. 2021 08:24 - Sist endret 21. sep. 2022 08:28