English version of this page

Rovtidsskrifter

Mange åpne tidsskrifter dekker kostnader gjennom publiseringsavgift. Useriøse aktører utnytter dette ved å etablere falske Open Access-tidsskrift, såkalte rovtidsskrift. Mange av disse er svært aktive i forhold til å kontakte forskere med tilbud om publisering. Normalt sett vil noen enkle sjekker avsløre om et tidsskrift er seriøst eller ei.

Kjennetegn på rovtidsskrifter

  • Forlag som opererer med mange tidsskrifter, men innholdet i det enkelte tidsskrift er tynt og få artikler er publisert.
  • Det er uklart hvor forlaget har kontor, ofte er dette utenfor vesten.
  • Informasjon om redaksjonens medlemmer er mangelfull, en person kan være redaktør for mange titler. I enkelte tilfeller brukes også navn til fiktive forskere, eller navn til kjente forskere misbrukes mot deres vilje.
  • Forretningsmodellen er basert på publiseringsavgift (APC), men det er vanskelig å klarere hvilke priser som gjelder før innsending av manuskript.
  • Prosesser for fagfellevurdering er tvilsomme. For eksempel ser man at tidsskrift markedsfører seg med ekstremt korte perioder før publisering, noe som betyr at gode prosesser for fagfellevurdering ikke er på plass.
  • Tidsskriftets nettside ser lite profesjonell ut,  språket (engelsken) er dårlig og mange av lenkene fungerer ofte ikke.
  • Ukjente varianter av "impact factor" og andre mål på gjennomslag fra lite troverdige kilder fremheves.
  • Tidsskriftet har DOI som ikke virker på forsiden.

Hvordan unngår man å bli lurt?

 

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: duo-hjelp@ub.uio.no

Publisert 15. okt. 2015 10:37 - Sist endret 24. apr. 2017 15:47