English version of this page

Samfunnsøkonomi - Fagressursar

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Artikkeldatabaser

Econlit
American Economic Association sin elektroniske bibliografi over alle typer samfunnsøkonomisk litteratur. Basen inneheld indeksert informasjon frå heile verda tilbake til 1969.

ISI Web of Science
Siteringsdatabase for utvalde tidsskrifter.

World Bank eLibrary (også for mobiltelefoner)
Inneheld ca. 6000 bøker, rapportar, tidsskrifter og arbeidsnotater frå Verdsbanken.

RePEc IDEAS
Verdas største bibliografiske database innan samfunnsøkonomi. Inneheld ca. ein million bøker, tidsskriftartiklar og arbeidsnotater.

OECD iLibrary
Inneheld bøker, tidsskrifter, rapportar, arbeidsnotater samt statistiske datamateriale.

Sciencedirect
Inneheld Elsevier sin tidsskriftdatabase ScienceDirect, siteringsdatabasen Scopus og utvalde internettressursar.

Oppslagsverk

The New Palgrave Dictionary of Economics Online
Klassisk samfunnsøkonomisk oppslagsverk med røter tilbake til 1894.

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences
Inneheld ca. 4000 oversynartiklar innan samfunns- og åtferdsvitskap.

Handbooks in Economics
Klassisk handbok-serie innan samfunnsøkonomi med ca. 1000 oversynartiklar.

Economist Intelligence Unit
Månadsrapportar om økonomisk, sosial og politisk utvikling i 187 land.

Oxford handbooks online
734 handbøker frå Oxford.

Kvar finn eg bøker innan samfunnsøkonomi i biblioteket?

Statistiske databaser

Amadeus
Database med samanliknbar finansiell informasjon for offentlege og private selskaper i Europa.

Penn World Table
Nasjonalregnskapsdata og kjøpekraftsparitet omrekna til internasjonale prisar for 188 land i åra 1950 til 2004.

CEIC Data
Makroøkonomiske og finansielle data. Gå til "CDM Web Client" eller CDM Next, og logg inn som Guest. Man kan registrere seg for mer funksjonalitet.

IMF eLibrary Data
Full tilgang til alle statistikkdatabaser frå Det Internasjonale Pengefondet, IMF.

World Bank Data Catalog
Fri tilgang til alle databaser frå Verdsbanken.

The World Wealth and Income Database (WID.world) (Alvaredo, Zucman, Anthony B. Atkinson, Thomas Piketty and Emmanuel Saez)

TITLON - Financial database
Nasjonal finansdatabase for høyere utdanning. Innlogging skjer når brukaren trykkjer på "FETCH DATA" i regnearket (makroer og redigering må tillatast). Bruk UIO brukarnamn og passord.

Nye bøker og innkjøp

Andre fagressurser

Alltop Economics
Nyheitsvarsling innan samfunnsøkonomi

Factiva
Arkiv for internasjonale aviser serleg eigna for vitskapeleg bruk

History of Economic Thought Website
Omfemjande vevside om økonomisk idehistorie forfatta av Gonçalo L. Fonseca.

Europa World Yearbook
Trykt utgåve av klassisk årbok over alle land i verda.

The Economist

Passord og brukernavn finnes i Oria når man søker opp The Economist!

JEL Classification Codes Guide

Godt verktøy for å verte kjent med emneord som økonomar over heile verda klassifiserar sine eigne artiklar.

The Guardian Data Store

God presentasjon av statistiske data, til dømes innan utviklingshjelp.

Browzine- Economics

En tjeneste for å følge med på nye nummer av tidsskriftene. Den har gode muligheter for å bla seg gjennom årganger, lage egne samlinger med tidsskrifter man vil følge med på (My Bookshelf). Man kan også lagre artikler man vil lese (My Articles). Anbefales.