English version of this page

Fagside for medisin

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.


Du har fri tilgang til våre ressurser fra UiO/OUS-nettet.
Slik får du tilgang hjemmefra (for studenter og ansatte på UiO).

Medisinsk bibliotek

Kontakt oss, finn åpningstider
m.m. i våre bibliotek på
Rikshospitalet og Ullevål sykehus.

Abonnér på vårt nyhetsbrev

Søk i medisinske databaser

 • PubMed - medisin, sykepleie, odontologi, prekliniske fag
 • Ovid Medline - samme som PubMed (annen søkemåte)
 • EMBASE - medisin og farmakologi, europeisk orientert
 • CINAHL - sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, ernæring
 • Cochrane Library - systematiske oversikter, kliniske forsøk
 • PsycINFO - psykologi, medisin, psykiatri
 • SveMed+ - nordiske artikler innen medisin
 • Scopus - realfag, medisin, samfunnsfag, siteringssøk
 • Web of Science - realfag, medisin, samfunnsfag, siteringssøk (fungerer ikke med Internet Explorer 11)

Kliniske oppslagsverk

Ordbøker

 • Ordnett - medisinsk ordbok, norsk-engelsk ordbok m.m.
 • Norsk MeSH - medisinske emneord på norsk

Tidsskrifter

Les tidsskrifter med BrowZine

Med BrowZine kan du enkelt lese, lagre, dele, og bli varslet når det kommer nye artikler i ditt fagområde. Les mer om BrowZine.

Hjelp til litteratursøk

Vi holder kurs, veileder og gir støtte til litteratursøk. Se våre søkeveiledninger, eller Bestill en bibliotekar for hjelp til søk.

Referér med EndNote

Lag litteraturlister og organiser dine referanser. Slik tar du i bruk EndNote.
Meld deg på EndNote-kurs hos oss.

Vi kommer til deg

Vi skreddersyr kurs og presentasjoner for din avdeling eller forskergruppe.
Ta kontakt for å få oss på besøk.