English version of this page

Sosiologi - Fagressurser

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Artikkelsøk i relevante databaser for sosiologi

 • Blackwell Encyclopedia of Sociology Online er redigert av George Ritzer og J. Michael Ryan. Encyclopedien oppdateres årlig og gir rask tilgang til informasjon om blant annet sosiologiske tema, metoder og teorier.
 • Sociological Abstracts er en omfattende base som dekker sosiologi, sosialantropologi, pedagogikk og andre beslektede fag. Viser sammendrag, referanselister og siteringsrelasjoner.
 • IBSS er en tverrfaglig samfunnsvitenskapelig database fra UNESCO og LSE med referanser til artikler og bøker.
 • Web of science er en tverrfaglig base som også dekker samfunnsvitenskap. Viser sammendrag, referanselister og siteringsrelasjoner.
 • International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition) inneholder tverrfaglige artikler innenfor et bredt spekter innen adferds- og samfunnsvitenskapene. Har referanser og litteraturtips.
 • Idunn er Norges ledende database for fagtidsskrifter. Tilbyr søkefunksjon på tvers av tidsskriftene. Nettstedet driftes av Universitetsforlaget.
 • Social Theory er en base som består av mer enn 150.000 sider med innhold av teoretikere som Theodor Adorno, Jean Baudrillard, Simone de Beauvoir, Charlotte Perkins Gilman, Émile Durkheim, Michel Foucault, Jürgen Habermas, Robert Merton, Dorothy E. Smith og Talcott Parsons.

Boksøk

Emnesøk i Oria

Søk i bibliotekets samlinger med utgangspunkt i emneordlister:

 • Dewey emneregister- søk på emneord eller deweynummer for oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er klassifisert og plassert etter emne.
 • HUMORD- emneord som er ordnet i en hierarkisk ordnet liste. Bla eller søk i listen.

Tidsskrifter

Nye bøker

Andre nettressurser


Statistikk og datasett

 • European Social Survey Data fra ulike europeiske land. Oppdateres annenhvert år.
 • Eurostat Statistikk fra EUs offisielle statistikk-kontor. Inneholder data som er egnet til komparative studier.
 • SSB Statistikkbanken SSB har hovedansvaret for offentlig statistikk i Norge.
 • Statistikk knyttet til innvandring og integrering i Norge fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
 • OECD Library Online bibliotek for Economic Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Inneholder statistikk, bøker og artikler.
 • World Value Survey Data fra undersøkelser fra et globalt nettverk av samfunnsforskere.
 • NSD Statistikksiden til Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Inneholder blant annet utdanningsstatistikk, i tillegg til informasjon om forskningsetikk og personvern.

Andre ressurser for sosiologer

Foreninger 

Oppslagsverk

 

 

 

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på campus.


Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?