Tilgang til digitalt materiale fra Nasjonalbiblioteket

Du får tilgang til digitalt materiale i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, nb.no. Vitenskapelig ansatte får direkte tilgang ved innlogging.  Studenter må først logge inn med Feide-id, deretter søke om tilgang.

nettsted

Skjermdump fra nb.no

Tilgangen til materiale i nb.no gis til forsknings- og dokumentasjonsformål. 

Vitenskapelig ansatte

Øvrige ansatte, studenter og eksterne

Tilgang til pliktavlevert materiale i UH-sektoren

Forskrift til åndsverkloven gir digital tilgang til pliktavlevert materiale for forsknings- og dokumentasjonsformål ved norske universitet og høgskoler. Les mer om ordningen hos Nasjonalbiblioteket.

Publisert 26. jan. 2021 10:47 - Sist endret 26. jan. 2021 14:03