English version of this page

Åpningstider

Arkeologisk bibliotek

Betjent og åpent for alle:

 • Mandag-torsdag: 10:00-14:30
 • Lunsjpause: 11:30-12:00
 • Ring gjerne på forhånd i tilfelle midlertidige endringer. Tlf: 22859570
 • Stengt tirsdag 27. oktober 

Etnografisk bibliotek

Betjent og åpent for alle:

 • Tirsdag-torsdag: 10:00-14:30
 • Biblioteket kan være stengt enkelte dager. Ring gjerne på forhånd: 22859982

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups Hus

På grunn av vekterstreiken kan vi ikke ha meråpent for øyeblikket. Åpningstidene våre er derfor disse for alle brukere:

 • Mandag - fredag: 08.00 - 18.00
 • Lørdag og søndag: 10.00 - 14.00

Helt åpent - uten kort: 

 • Mandag - fredag: 08:00-18:00
  (Skranken er stengt mellom 08:00 og 10:00)
 • Lørdag og søndag: 10:00-14:00

Meråpent med UiO-kort- og kode:

 • Mandag - fredag: 18:00-22:00
 • Lørdag og søndag: 14:00-18:00
 • Skranken er ubetjent
 • Eksterne som er i huset når dørene stenger kan fortsatt bli i biblioteket
 • Inngangsdør og kortleser er ute til venstre for den store svingdøren.

Informatikkbiblioteket

Betjent og åpent for alle:

 • Mandag-torsdag: 08:30-19:00
 • Fredag: 08:30-17:00
 • Adgangskort kreves til Ole-Johan Dahls hus etter 18:00

Juridisk bibliotek i Domus Juridica

Betjent og åpent for alle:

 • Mandag-torsdag: 08:00-20:00
 • Fredag: 08:00-18:00
 • Lørdag: 10:00-18:00

Åpent med adgangskort (UiO):

 • Mandag-søndag: 05:00-24:00

Medisinsk bibliotek på Rikshospitalet

Betjent og åpent for alle:

 • Mandag-fredag: 08:00-19:00
 • Lørdag: 10:00-15:00

Det er for tiden adgangskontroll ved Oslo universitetssykehus. Har du ikke adgangskort for OUS må du lage en avtale med biblioteket for å komme inn i sykehuset, ta kontakt med oss.

Medisinsk bibliotek på Ullevål sykehus

Betjent og åpent for alle:

 • Mandag-fredag: 08:00-17:00

Det er for tiden adgangskontroll ved Oslo universitetssykehus. Har du ikke adgangskort for OUS må du lage en avtale med biblioteket for å komme inn i sykehuset, ta kontakt med oss.

Åpent med adgangskort (OUS):

 • Hele døgnet

Medisinsk bibliotektjeneste på Radiumhospitalet

Betjent og åpent for alle:

 • Mandag og tirsdag: 09:00-15:00

Det er for tiden adgangskontroll ved Oslo universitetssykehus. Har du ikke adgangskort for OUS må du lage en avtale med biblioteket for å komme inn i sykehuset, ta kontakt med oss.

Naturhistorisk museum - bibliotek

Frem til nytt, flott bibliotek er klart i 2021 kan alt av materiale bestilles via oria.no og materialet sendes direkte til respektive posthyller.

Materiale som finnes hos NHM kan hentes direkte fra hyllene. Lånet registreres ved å sende epost til nhm-bibliotek@ub.uio.no.

Innlånte bøker sendes med internposten til Realfagsbiblioteket, Postboks 1063 Blindern. Bøker fra NHMs samlinger returneres slik det gjøres i dag.

Odontologisk bibliotek

Betjent og åpent for alle:

 • Mandag-fredag: 09.00-14:00

Åpent med adgangskort (UiO) i byggets åpningstider.

Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus

Åpent for alle:

 • Mandag-fredag: 08:00-22:00
  (Ubetjent mellom 08:00 og 10:00)
 • Lørdag og søndag: 10:00-18:00
 • Telefontid: 10:00-22:00
  (Lørdag og Søndag 10:00 og 18:00)

Studentbiblioteket Sophus Bugge

Betjent og åpent for alle:

 • Mandag-fredag: 09:00-16:00

Åpent med adgangskort (UiO):

 • Mandag-fredag: 08:00-22:00
 • Lørdag: 10:00-18:00

Teologisk bibliotek

Betjent og åpent for alle:

 • Mandag-fredag: 10:00-15:00

Åpent med adgangskort (UiO):

 • Mandag-fredag: 08:00-22:00
 • Lørdag: 10.00-18:00