Fagside for tysk og nederlandsk

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Artikkelsøk i fagets databaser

BDSL-online
Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft (årgang 1985-)

BLL
Bibliography of linguistic literature - Bibliographie linguistischer Literatur (årgang 1971-)

Fachportal Pädagogik - Pedagogisk faglitteratur

MLA
Internasjonal bibliografi for litteratur og språk

BNTL
Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (søk i 220.000 titler)

DBNL
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

Boksøk

Oria - bøker, tidsskrifter og artikler i norske fagbibliotek. Avgrens på bøker ved å velge "Bøker" under "Materialtype".

HK1 - søkbar kortkatalog over utenlandsk litteratur. Ikke alle bøker før 1966 ligger i Oria

KVK - tysk metasøk i mer enn 50 kataloger

Emnesøk

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordsystemer:

Dewey emneregister til Oria

Humord - Emneord i Oria 

Tidsskrifter og aviser

Tidsskrifter finnes i både trykt og elektronisk form og søkes opp på tittel i Oria. Se også:

Nivå 1 og 2-tidsskrifter - godkjent av fagråd for Tysk og nederlandsk

Tyskspråklige aviser i HumSam

Andre fagressurser

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Send innkjøpsforslag

Fagmiljøet på tysk har en bokkomité som ivaretar samarbeidet med UB.


Søking, referering og skrivetips


UiOs akademiske skrivesenter


Hjelpeside for deg som tar en doktorgradAlt du trenger for å komme dit du vil med forskningen din