English version of this page

Fagside for lingvistikk

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Online referanseverk, databaser og verktøy

Ensyklopedier & Leksikon

Håndbøker, Lærebøker og Studier

Verdens språk og språkfamilier

  • Glottolog - referanseinformasjon for verdens språk, spesielt de mindre kjente språkene
  • Ethnologue - referansearbeid som katalogiserer alle verdens kjente levende språk
  • Language Landscape - kart med lenker til opptak av verdens språk
  • Scriptsource - "collaborative reference to the writing systems of the world"
  • Multitree "MultiTree is a searchable database of hypotheses on language relationships."
  • LL-MAP - "a digital mapping project that integrates language data and information from the physical and social sciences.
  • Endangered Languages - A project to support language preservation and documentation around the world

Databaser og korpus

Verktøy

Lingvistiske bibliografier

E-postlister og blogger

Generelt litteratursøk

UB og norske universitet

Databaser for humaniora

Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology

Send innkjøpsforslag til UB

eller send det direkte til fagreferenten: federico.aurora@ub.uio.no

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.