Rettsvitenskap (JUR5030/5060) - Workshop: kildesøk til masteroppgaven

På kurset lærer du metoder og verktøy som du kan bruke for å finne og velge relevante kilder til masteroppgaven. Du lærer også hvordan du lager kildehenvisninger og setter opp en kildeliste. 

Om kurset

Målgruppen for kurset er jusstudenter som skal skrive masteroppgave i rettsvitenskap. Kurset bygger videre på forelesningen i kildesøk og kildebruk, som blir holdt i starten av semesteret.

Hva lærer du?

På workshopen lærer du om kildesøk. Du lærer å anvende vår søkestrategi i fire trinn for å finne litteratur til egen problemstilling. Vi gjennomgår de to viktigste generelle basene Oria og Google Scholar, samt andre fagbaser etter ønske og behov. Det kan f.eks. være Lovdata Pro, Rettsdata, Idunn, Karnov Danmark, Juno (tidligere Karnov Sverige) eller Atekst.

På workshopen lærer du om kildevurdering. Du lærer å skille kilder med akademisk tyngde fra andre kilder. 

På workshopen lærer du også om kildebruk. Du lærer å utforme kildehenvisninger og kildeliste i samsvar med vår anbefaling

Gjennomføring

Du må melde deg på en kursgruppe for å delta på workshopen. Høsten 2022 har vi satt opp seks kursgrupper. Se timeplanen på semestersiden for oppdaterte kurstider.

Støtteressurser

Søk og skriv er et nettsted hvor du kan få en oversikt over hvordan søke, skrive og bruke kilder i oppgaver. Nettsidens målgruppe er studenter i alle fag, slik at den ikke er spesielt tilpasset jusstudenter.

Søke etter litteratur til en rettslig problemstilling er vår veiledning i kildesøk for deg som skriver masteroppgave i rettsvitenskap. Her gjennomgår vi de viktigste prinsippene som blir tatt opp forelesningen og i kurset. 

Rettskildeguiden er Juridisk biblioteks oversikt over de mest brukte basene innen norsk rettsvitenskap. I noen tilfeller finner du også veiledninger i hvordan du bruker basene.

Lovdata har en nyttig hjelpeside. Her får du veiledning i både hurtigsøk og avansert søk, samt i bruk av funksjonene rettskilderrettsområder, og registre. Du får også en nærmere forklaring på de ulike symbolene til dokumentene i basen.

Kursholdere

Hver workshop blir holdt av to kursholdere fra Juridisk bibliotek. 

  • Lars Andre Flaten og Tormod Andersen (kurs 1, 2 og 4)
  • Fredrik Løken og Sigrid Elisabeth Østbye (kurs 5 og 6).
  • Hilde Westbye og Rebecca Josefine Five Bergstrøm (kurs 3)

Kursansvarlig: Hilde Westbye

Publisert 17. des. 2021 11:12 - Sist endret 2. sep. 2022 09:58