Rettsvitenskap (JUS1211) - Hvordan finne norske rettskilder? (Nettkurs)

Lover, forarbeider og rettspraksis er tre sentrale rettskilder i norsk rett. I dette nettkurset lærer du å finne disse rettskildene i Lovdata Pro, i andre relevante baser og i trykte serier. 

Hvem er kurset for? 

Nettkurset er utviklet for jusstudenter på 1. studieår og tar utgangspunkt i læringskravene i faget Juridisk metodelære (JUS1211 - Privatrett II). Nettkurset er frivillig å gjennomføre. 

Selv om nettkurset er laget for jusstudenter, krever det ingen forkunnskaper og kan også gjennomføres av andre interesserte.

Hva lærer du?

Når du skal svare på juridiske spørsmål kan du ikke ta utgangspunkt i dine egne meninger eller moralske normer. Du må undersøke om det finnes en eller flere rettsregler som regulerer forholdet.

For å finne en rettsregel (og deretter klargjøre innholdet i denne) må du finne, tolke og vekte relevante rettskilder. 

I nettkurset lærer du å "finne frem til sentrale skrevne rettskilder på papir og gjennom Internett", som er et ferdighetsmål i faget Juridisk metodelære 

Først vil du lære hvilke rettskilder som gjelder i norsk rett og hvorfor det er slik.

Deretter vil du lære om tre sentrale norske rettskilder, nærmere bestemt lover, forarbeider og rettspraksis, og i hvilke databaser du finner dem på nettet og i hvilke trykte serier de blir (eller ble) publisert.

Første leksjon

Hva er en rettskilde? Hvilke rettskilder er gjeldende i norsk rett? Og hvem har bestemt det? Det er tema i vår første leksjon Rettskilder i norsk rett.

Publisert 9. jan. 2019 13:02 - Sist endret 30. nov. 2020 13:15