Formidlingsarbeid ved Universitetsbiblioteket

Alle avdelinger på Universitetsbiblioteket har en rekke større og mindre formidlingsarrangement. Det er stor variasjon fra ganske små og smale arrangementer til store arrangementer som trekker flere hundre deltakere. Formidlingsarbeidet vårt gjøres i samarbeid med fagmiljøene på UiO og føyer seg etter vår mening godt inn i rektoratets satsing på formidling.

Fra arrangmentet "Opplysingen: Krenkelse". Foto: UiO/HumSam-biblioteket

Rektoratet signaliserte i sin blogg 9. mai i år at de ville ha fram en ny formidlingspolitikk ved UiO. I mandatet for dette arbeidet var tiltak for å øke ferdighetene i formidling, og å legge til rette for en sterkere formidlingskultur nevnt spesielt. Arbeidsgruppen, ledet av professor Einar Lie, har nå levert sitt notat til rektoratet. Formidlingspolitikken skal knyttes opp mot UiOs nye strategi.

Hvorfor driver UB med formidling?

Formidling er en viktig oppgave for universitetet. UB har etter hvert fått en betydelig kompetanse på de organisatoriske, tekniske og praktiske sidene rundt ulike arrangementer. Vi ønsker å samarbeide med resten av universitetet for å skape gode arenaer for formidling, hvor fagmiljøene kan bidra med sin fagekspertise, og UB med sin arrangementsekspertise. Åpenhet og formidling er kjerneverdier for bibliotek. Formidling er også et av samfunns­oppdragene for universitetet, noe som påpekes i rektoratets blogg.

Hva gjør vi?

Vi tilrettelegger for at universitetets forskere skal få en mulighet til å nå ut til en bredere målgruppe enn sin egen forskergruppe og egne studenter. Vi har bokpresentasjoner, debatter, foredrag, utstillinger, filmkvelder, radioprogram og mye annet.  Våre over 100 ulike formidlings-arrangementer på UB hvert år, har mange tusen besøkende totalt.

Fra utstillingen "Damer! 100 år med kvinner i realfagene ved UiO" i Realfagsbiblioteket. Foto: UiO/Simen Kjellin

Vi samarbeider bredt med studentorganisasjoner og fagmiljøer. Vi ønsker å bidra til liv på campus og til et mangfold av aktiviteter for våre primærbrukere. Vi erfarer at våre tilbud trekker en stor og variert gruppe. Åpne tilbud er med på å skape gode læringsmiljøer og arenaer for til dels tverrfaglig samhandling. Med slike lavterskeltilbud som de vi har på UB håper vi at kan bidra til at flere studenter føler større tilhørighet til campus, dette er en del av vårt bidrag til å svare på utfordringene som kom frem i «SHOT 2018» undersøkelsen.

Eksempler på noen aktiviteter i det siste året

Faste arrangementsrekker

 • Abels tårn
  NRK Ekko sender radioprogrammet «Abels tårn» direkte fra Realfagsbiblioteket hver fredag.
 • BIO-torsdag
  Et samarbeid mellom Realfagsbiblioteket og Institutt for biovitenskap, hver siste torsdag i måneden kl 16:15 gjennom hele skoleåret.
 • Opplysningen
  I samarbeid med Store norske leksikon setter HumSam-biblioteket hver måned sammen et opplysningsteam fra ulike fagmiljøer som forklarer og diskuterer aktuelle begreper så alle forstår. ​
 • Kinostemning på campus hver onsdag. Foto: UiO/Runhild Seim
  I døde språks selskap
  Dette er en arrangementsserie i HumSam-biblioteket i samarbeid med Norsk filologisk institutt (PHI) om fortidens store språk og kulturer. De fleste språk i menneskehetens historie har mistet livet ved sine taleres siste åndedrag, men noen få utvalgte har overlevd og vunnet evig liv – i skrift.
 • Onsdagsfilmen Mer liv på campus etter kontortid! Vi bidrar med kinostemning på biblioteket hver onsdag ettermiddag. Vi viser både spillefilmer, dokumentarer og etnografisk film. Visningene er koblet opp mot kurs på enkelte institutter på SV og HF

Andre arrangementer

 • Fransk uke
  Arrangementsrekke knyttet til Mai 68. Stort åpningsarrangement med flere innlegg og debatt, to foredrag senere i uka, to filmvisninger, stor fotoutstilling og stor bokutstilling.
 • Eksempler på noen boklanseringer i den siste tiden
  • Bokprat: Når barn er pårørende
  • Bokprat: Manus om anus
  • Boklansering: From Clans to Co-ops: Confiscated Mafia Land in Sicily
  • Boklansering: Genier, sjarlataner og 50 bøtter med urin
  • Boklansering: Arab-Israeli Diplomacy under Carter
  • Sophus Bugges Salong: Medicine, Magic and Art in Early Modern Norway
 • Debatter
  • Rektorvalget UiO 2017: Stølen&Mo lanserer sitt utdanningsmanifest.
  • Rektorvalget UiO 2017: Likestillingsduell med rektorteamene.
  • Piratpublisering og falsk forskning - hvordan styrer vi unna? Debatt med forskere og forlag om hvordan vi kan motvirke "fake science".
Utstillingen "Changer l'historie, changer la vie" var viet Maiopprøret i Frankrike i 1968. Foto: UiO/Runhild Seim.

I arrangementskalenderen finnes oversikt over alt som skjer på UB.

Emneord: formidling Av Svein Engelstad
Publisert 26. okt. 2018 14:52 - Sist endret 7. jan. 2020 13:20
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen og Hilde Westbye.