Plan S og forlagsforhandlinger

Plan S ble lansert 4. september og markerer et paradigmeskifte innen vitenskapelig publisering.

Kort fortalt har 11 nasjonale forskningsråd, med støtte fra EU-kommisjonen, lansert en plan for å lykkes med åpen tilgang til vitenskapelige artikler fra 2020. Dette skal de få til ved å kreve at all vitenskapelig publisering fra 2020 skal skje i åpne tidsskrifter eller plattformer.

Norges forskningsråd er en av de involverte, og Direktør Røttingen sier at «Dagens publiseringsmodell er ikke bærekraftig. Vi betaler tre ganger over skatteseddelen: først for selve forskningen, så for vurderingen av forskningens kvalitet og til slutt for å få tilgang til resultatene. Dette vil vi ikke lenger fortsette med»

Dette har skapt debatt, for å si det mildt! Antall innlegg på for eksempel krohno.no (per 26. september 2018) teller ca. 20.

Plan S vil uten tvil få store konsekvenser, og det er nettopp hensikten. Det er et kraftfullt tiltak for kanskje det endelige oppgjøret med et publiseringssystem som er udemokratisk og langt fra bærekraftig. Det som imidlertid vekker mest kritikk er hastigheten på transisjonen, samt mangel på en klar plan for hvordan Plan S skal implementeres. I sin meget gode kronikk om Plan S etterlyser rektor nettopp dette, en Plan I. Tilsvaret fra Røttingen er at det jobbes med detaljerte implementeringsplaner.

Det store spørsmålet for oss er selvfølgelig hvordan vi skal bidra til å håndtere og finansiere en slik overgang? Hvilke tjenester, kompetanse og ressurser kan, bør og må vi tilby forskerne våre fremover? Det er spørsmål vi utover høsten må finne et svar på, i tett samarbeid med Universitetsledelsen.

Og hvordan påvirker det våre egne forhandlinger med akademiske forlag? Det er ingen tvil om at vi med Plan S har helt andre virkemidler i møte med forlagene, og at det har endret dynamikken i markedet. Det blir viktig fremover å sikre gode overgangsordninger, som gjør denne overgangen mindre smertefull for forskerne våre.

Åpen tilgang har vært en viktig kampsak for bibliotek verden over i mange år, og vi ser tydelige bevis på at noe er i endring. Med Plan S er det ikke lenger tvil om dette skiftet kommer, og kanskje raskere enn vi har forventet.

 

Emneord: Open Access, åpen tilgang, plan s, forlagsforhandlinger Av Håvard Kolle Riis
Publisert 2. okt. 2018 14:08 - Sist endret 7. jan. 2020 13:20
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen, og Håvard Kolle Riis.