Strategi 2030 - En prosess begynner å ta form

I går tirsdag 23. oktober var det heldagsmøte for utvidet ledergruppe på UB. Tema var arbeidet med ny strategi for UB, og målet for dagen var å konkretisere våre fanesaker i den videre prosessen. 

Oppsummering av dagen. Foto: Håvard Kolle Riis

Huskelister og modeller
Det er alltid nyttig med et utenfrablikk, og ikke minst litt hjelp til slike møter og prosesser. Vår nye styreleder Eirik Welo var derfor invitert til å gi oss noen perspektiver, råd og tips fra sitt virke som studiedekan på HF. Det var svært nyttig og inspirerende, og han gav oss blant annet en huskeliste vi tar med oss videre:

 1. Viktigheten av å evaluerer “gammel” strategi - hva fungerte/ikke fungerte. Dette er viktig lærdom inn i den nye prosessen.
 2. Lang prosess - kort strategi, ikke omvendt.
 3. Utenfrablikk, både i prosessen med å utarbeide den nye strategien, samt underveis. Her viste han til suksessen med SAB-evalueringen av UiOs strategi 2020.
 4. Kunnskapsbasert - viktig å innhente fakta og kunnskap, via tall, brukerundersøkelser og intervjuer.
 5. Og sist, men ikke minst: Viktigheten av å avklare hva vi legger i de ulike begrepene vi bruker.

Neste punkt på programmet var Even Neeb fra Moment Consulting. Han fasiliterte dagen, og vil også bistå i den videre prosessen. Han gav en kort introduksjon til ulike modeller og rammeverk for strategiarbeid. Jeg noterte meg følgende viktige momenter (pun intended):

 1. Sørg for en helhetlig virksomhetsmodell/tilnærming. Med andre ord, sørg for at helheten ivaretas: Teknologi, organisasjon, kultur, rammefaktorer, etc. Kan ikke se isolert sett på disse områdene.
 2. Balanse mellom top-down og bottum-up. Prosessen må ha klar styring, men involvering i alle ledd en kritisk suksessfaktor.
 3. Unngå å se på strategi som en isolert prosess. Sørg for at strategien følges opp kontinuerlig, i virksomhetsplaner, prioriteringer og tiltak. Og evaluer jevnlig.

Fanesaker

Gruppearbeid om fanesaker. Foto: Hanne Graver Møvig
Gruppearbeid om fanesaker. Foto: Hanne Graver Møvig


Hanne introduserte så til gruppearbeidet, med å først vise til prosessen med ny UiO-strategi 2030. Her ønsker rektoratet å jobbe med noen kjernområder/fanesaker for UiO, via diverse arbeidsgrupper. Det diskuteres nå hva og hvordan dette skal se ut. UB legger seg tett opp til denne formen, med våre egne fanesaker og arbeidsgrupper. Målet med dette er å (1) fremskaffe en klar forståelse, (2) engasjere og mobiliserer UB og (3) dokumentere. Fanesakene med ansvarlig person for UB er som følger:

 1. Informasjon, læring og teknologi. Eystein Gullbekk (og Svein Engelstad)
 2. Campusutvikling, læringsmiljø og formidling. Live Rasmussen (og Randi Halveg Iversby)
 3. Åpen vitenskap. Håvard Kolle Riis (og Helge Mjelde)

Etterfulgt av en presentasjon fra Svein, Live og Håvard rundt fanesakene, jobbet vi i grupper med å konkretisere hva som omfattes av disse fanesakene samt mandat, ref. avklare begrepsbruk og ikke minst avgrense oppdraget. Eystein, Live og undertegnede tar med seg innspillene og vil utarbeidet forslag til mandag, medlemmer i arbeidsgruppe og prosess.

 

Kommunikasjon og blogging

Idébank for lederbloggen. Foto: Hanne Graver Møvig
Idébank for lederbloggen. Foto: Hanne Graver Møvig


En hektisk og tettpakket dag, men vi rakk til og med en workshop om vår nye lederblogg. Birgit fasiliterte en idédugnad rundt mulige temaer ledergruppa kan blogge om fremover. Mange gode ideer, bare å følge med på bloggen fremover!

 

Emneord: strategi 2030, fanesaker, ledersamling Av Håvard Kolle Riis
Publisert 24. okt. 2018 13:34 - Sist endret 7. jan. 2020 13:30
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen og Hilde Westbye.