Think Corner «The best talks in town»

I slutten av november møttes hovedstadsbibliotekene i Norden til vårt årlige «Library Symposium» i Helsingfors. Presentasjoner og diskusjoner i år dreiet seg i hovedsak omkring strategisk perspektiver på åpen vitenskap, forlagsforhandlinger, organisasjonsutvikling, forskningsstøtte, karriereveier og motivasjon, og strategier for trykte samlinger i lys av Open Access. 

Det er både viktig og nyttig å kjenne status og strategier i våre naboland i relasjon til temaene over. Hovedstadsbibliotekene er interessante samarbeidspartnere for UB og verdifulle nettverk uavhengig av det årlige møtet. Neste år møtes bibliotekene i Stockholm, da forhåpentligvis også med Reykjavik innlemmet i fellesskapet.

Et utstillingsvindu for Universitetets forskning

På tampen av besøket ble vi vist rundt i det nye Think Corner. Profilering av universitetet på sitt mest innovative og dynamiske, med forskningsformidling og læringsmiljø i front som synlige aktiviteter i hjertet – og i kjelleren av bygget. Alt under mottoet «en god kopp kaffe (i kafeen på gulvplan) er den best starten på hvilken som helst utfordring!»

Universitetet i Helsinki transformerte ganske nylig sitt gamle administrasjonsbygg til det de kaller "Think Corner", en "public space" en stue for byen og for Universitetet, et utstillingsvindu for Universitetets forskning og et sted hvor man ønsker å omsette akademisk praksis i ulike typer resultater. I stor grad var studenter både vertskap og teknikere.

Foto: UiO/Hanne Graver Møvig

Da vi kom inn i første etasje var det hyggelig kafé og en debatt om velferdstjenester i gang. Åpent for alle, synlig og midt i hjertet av bygget, slik vi er vant til fra både Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerkenes hus og HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus.

Foto: UiO/Svein Engelstad

Dette er et område som kan bookes til forskningsformidling av ulikt slag. Er det et universitetsarrangementer er det gratis, er det eksterne som booker har det en (beskjeden) kostnad. Det er opptil tre ulike arrangementer om dagen. I økende grad ønsker både interne og eksterne filming og streaming og man jobber med YouTube-kanalen og gjenfinning av forskningsformidling. 

Foto: UiO/Svein Engelstad

Andre etasje har bok- og souvenirhandel med profileringsartikler fra Universitetet. Alt på hjul, slik at man lett kan gjøre om arealet. Dessuten er det samarbeidssoner, utstyr for testing av AR/VR og et "inkubasjonsområde" hvor man leier seg inn for lengre perioder.

Foto: UiO/Svein Engelstad

Underetasjen var studentenes rom, med skrivbare flater og storskjermer i tillegg til en rik variasjon av ulike møbler som kan flyttes rundt. Et arbeidsrom, en utvidet læringsarena. Her var det stappfullt av studenter og fullt av energi i rommet – et miljø som innbyr til læring og samhandling i alle former.

Inspirasjon for oss

Vi lot oss inspirere av konseptet og så for oss flere arealer her hjemme, med mange brukere, hvor slike ideer kunne omsettes til handling. Dette tar vi med oss i arbeidet fremover med utvikling av læringsarealer og campusutvikling på UiO.
    

Av Live Rasmussen, Svein Engelstad og Hanne Graver Møvig
Publisert 3. des. 2018 16:28 - Sist endret 7. jan. 2020 13:20
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen og Hilde Westbye.