Julehilsen fra Hanne og Håvard 2019

Kjære kolleger.

Som ledere av UB kjenner vi sterkt på et ansvar for å forvalte en tradisjon, en historie, forskjellige vitenskapsområder, og ikke minst vår egen faglighet: bibliotek- og informasjonsvitenskap.

Morgensol på UB, utsikt mot øst.

Foto: Hanne Graver Møvig

UB er det digitale i det fysiske, og det fysiske i det digitale - vi er både kunnskapsforvaltere og partnere i utdanning og forskning.

2019 har vært strategiåret for UiO. Vi har vært opptatt av hvordan UiO ser ut utenfra, vi har utforsket tunge trender, vi har koblet forskning tettere med utdanning og vi har diskutert alt om IT (masterplan IT) og hvordan vi skal tenke omkring det inn i det neste tiåret.

Store spørsmål som nettopp trigger spennet mellom å forvalte en tradisjon og det å sette gode ambisjoner for 2030. Slik vi ser det er det ikke enten eller, det er OG.

Siden hele UB møttes på Gigamappingen i fjor og tok oss selv videre på frokostmøtet i januar, har det skjedd mye. Tusen takk til alle på UB for engasjementet med strategiprosessen, og spesielt skriveoppdragene og strategiseminarene som fulgte etterpå. Dere har vært helt enestående. Ca 60 kolleger var involvert direkte i skriveoppdragene.

Juridisk bibliotek

Juridisk bibliotek har flyttet, men så mye mer enn det. Et helintegrert bibliotek som sammen med fakultetet har skapt CELL (Center on Experiential Legal Learning) – og nå også status som SFU, senter for fremragende utdanning. En prestisjetildeling til det juridiske miljøet. Gratulerer!

Avdeling for digitale tjenester og administrasjonen

Lille Norge, med ekspertene i BOTT-samarbeid forhandlet frem banebrytende avtaler med de store internasjonale forlagshusene. Imponerende kunnskap og god strategi brakte det norske konsortiet i havn.

Medisinsk bibliotek

Medisinsk bibliotek avrundet prosjektet og lanserte tjenesten systematiske oversikter høsten 2019. Grundig, faglig, brukerstyrt nyutvikling av tjenester. Mye skryt fra alle kanter og stor interesse fra kolleger på UB.

Realfagsbiblioteket

Hjernenatt var et flott eksempel på tverrfaglig formidling som trakk mange mennesker til Campus Blindern en fredag kveld. Den nye litteraturfestivalen Popvit likeså. 

Realfagsbiblioteket har raust delt lederen sin med både HumSam-biblioteket og Medisinsk bibliotek i 2019. Fra januar 2020 får Medisinsk- og Realfagsbiblioteket ny felles ledelse. Sammen skal vi utforske nye muligheter for UB og for Livsvitenskapsatsingen til UiO.

HumSam-biblioteket

HumSam har derfor hatt tre ledere i 2019, men i september kom ny leder Cecilia Ekström på plass, akkurat samtidig med feiring av 20 års-jubileet til Georg Sverdrups hus.

Hele UB er involvert i arbeidet på vei mot mer helhetlig samlingsarbeid, og med det er vi også på vei mot felles mediebudsjett.

UB som partner

UB har fått midler til å opprette Digital Scholarship Center på UiO. Sammen med andre UiO-enheter skal vi utvikle og koordinere tilbudet, tett på den digitale forskningsprosessen.

I høst har ledergruppen på UB gjennomført ti dialogmøter med fakulteter og museer. Tilbakemeldingene viser at UBs kompetanse trengs, både i undervisning, forskningsprosessen, formidlingsoppdraget og i det å bidra til å være en nyskapende organisasjon.

Studentene forteller oss at UB er et godt sted på campus. Her føler de tilhørighet til UiO og til faget sitt. Hvem av oss ville vel ikke likt å tilbringe vår studietid i våre nåværende biblioteklokaler - som alle vet, handler det om så mye, mye mer enn «bare» de vakre rommene.

Når vi skuer tilbake er det utrolig mye flott arbeide å glede seg over, og med færre ressurser. Hjertelig takk for innsatsen og for alt det gode arbeidet som hver og en legger ned hver eneste dag.

Hva møter oss over jul?

Vi starter året med:

I 2020 skal vi sette 2030-ambisjoner på betydningen av UB historie og tradisjon og på vår faglighet og rolle som partner i forskning.

Vi har brukt 2019 til å innhente kunnskap om hva vi skal bevare og hva vi skal endre. I 2020 starter prioriteringer som skal danne grunnlaget for historien om UB inn i det neste tiåret. Her ønsker vi alles stemme og skal legge opp til en inkluderende prosess. 

Det er siste arbeidsuke før julen brer seg over campus.

Julen er tradisjonelt tid for refleksjon og et godt pusterom i vår alles travle hverdag.  Julen er vel også tiden for synke inn i tekster, kanskje også å gripe etter den fysiske boka igjen.

Vi ønsker alle en god og velfortjent juleferie.

Hilsen Håvard og Hanne

 
Av Hanne Graver Møvig, Håvard Kolle Riis
Publisert 18. des. 2019 12:55 - Sist endret 17. mars 2020 09:53
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen, og Håvard Kolle Riis.