Ledergruppen styrkes og øker fokuset på utdanningskvalitet

Utdanningskvalitet er et område av stadig økende strategisk betydning for UiO. Gjennom utdanningssatsingen understreker UiOs ledelse at området krever fornyet forståelse av sammenhenger mellom UiOs samfunnsoppdrag: utdanning, forskning, formidling og innovasjon.

Bildet kan inneholde: snø, vinter, tre, frysing, geologisk fenomen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

UB er definert som en del av kjernevirksomheten på UiO. I økende grad bidrar UB i strategiske prosesser og samtaler på UiO-nivå. Vårt ansvar er å sikre gode sammenhenger mellom prioriteringer og tiltak innenfor alle sider av vår virksomhet slik som åpen forskning, kunnskapsorganisering, bygg- og campusutvikling, digitalisering, undervisning og veiledning.

Utvidelse av ledergruppen

For å styrke diskusjonene i ledergruppen på UB har vi derfor gjort noen endringer ved inngangen til 2019. Leder av gruppen for utdannings- og forskningsstøtte (FoU-gruppen), Eystein Gullbekk går inn som fast medlem av ledergruppen. Kommunikasjonsrådgiver Birgit Hvoslef Dahl møter også fast i ledergruppens møter.

Økt deltakelse i UiO-fora

Gjennom FoU-gruppen har UB over tid blitt en deltaker i sentrale fora for utvikling av studiekvalitet ved UiO. Lederen av FoU-gruppen er UBs faste medlem i UiOs utdanningskomite, sammen med universitetets studiedekaner.

Som et resultat av dette trekkes vi også med i andre strategiske prosesser, som for eksempel UBs deltakelse i Strategi 2030-tankesmien for koblinger mellom forskning og utdanning.

FoU-gruppen jobber også sammen om prosjekter med det nyopprettede LINK senter for læring og utdanning.

I tillegg arbeider gruppen med kompetanse og utvikling av undervisning og forskerstøtte på tvers av våre egne avdelinger, og samarbeider  med Akademisk skrivesenter.

Et styrket UB

Utvidelsen av ledergruppen er et strategisk grep som bringer disse prosessene inn i det løpende arbeidet til ledergruppen. Perspektiver fra utdanningssatsingen har dermed fått en mer fremtredende plass i organisasjonen –  for å styrke UB i samarbeidet med UiO og omgivelsene.

Emneord: utdanningssatsing Av Hanne Graver Møvig
Publisert 14. feb. 2019 10:05 - Sist endret 17. mars 2020 09:54
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen, og Håvard Kolle Riis.