I London for å studere strategi

4.–6. mars var ledergruppa i London på studietur. Vi besøkte bibliotekene på King’s College og UCL, og British Library, tre ulike institusjoner valgt ut pga relevansen for vår egen aktivitet, og som kan være spennende samarbeidspartnere fremover.

Bybilde med buss, London. Foto: Eystein Gullbekk

Foto: UB/Eystein Gullbekk

King’s College Library

Maughan Library ligger i en nygotisk bygning med inngang fra "the courtyard garden". Bygningen har tidligere huset The Public Record Office, og deler av bygget er fra 1300-tallet. King’s College overtok bygget og etablere biblioteket i 2001.

Lesesal på King's College
Taket i den 12-kantede lesesalen på Maughan Library. Foto: Eystein Gullbekk

King’s College har vokst «by swallowing» andre medisinske universitet og høgskoler i London, ble vi fortalt. Det er nå 31.000 studenter og 8.500 ansatte ved King’s, og de dekker samme fag som UiO. King's og UiO deltar begge i the Guild, og er også del av søknaden om etablering av European Univerisites som rektor har blogget om.

Strategien sin presenterer de slik:

King's has set out a compelling vision to ‘make the world a better place’ in its strategy for 2029. The strategic drivers that will enable its delivery mean that Library Services must position itself as a provider of access to world-class resources and learning spaces in order to support research and teaching. 

To be 'structurally unavoidable'

Omvisning i kapellet på Maughan Library. Foto: UB/Eystein Gullbekk

King’s arbeid med strategi var interessant fra vårt perspektiv. De har kommet noe lenger i diskusjonene, da deres strategi 2029 var vedtatt. De var tydelig på valg av tjenester og utvikling av nye modeller for service og ikke minst: servicenivå, eksempelvis på opphør av tjenester.

Brukermøtets mange innganger og møteflater var de i ferd med å utvikle en ny modell for. Ved King's så de ut til å sette ulike brukermøter i sammenheng med en tenkning om pedagogisk kvalitet. De var bevisst kvaliteten i ulike nivåer for møter med brukerne: fra enkle "enquiries" via undervisning og videre til mer varige veiledningsprosesser.

Biblioteket hadde også ansatt en egen endringsagent med kommunikasjonsansvar, det var interessant.

Vi er usikre på om plassering i universitetsorganisasjonen var et fortrinn, men biblioteket jobbet strategisk godt med å gjøre seg selv "structurally unavoidable" - en foretrukken samarbeidspartner.

Det var inspirerende å se King’s løsningsorientering på tross av hindringer organisatorisk, økonomi, campuser her-og-der på tvers av byen - de ser hvordan de kan utnytte kompetansen på tross av dette. Vi er heldige som har våre campuser i rimelig nærhet og med mer rom/space pr. student.

UCL, University College London

Instute of making, UCL
Før UCL ble det tid til en spontan forvisitt på the Institutt of making, UCLs maker space. Entusiastiske Georg Walker snakket på inn- og utpust om alt studenter og ansatte kunne teste ut og lage der. Særlig vakkert var the Materials library, hvor alle slags materialer var utstilt, til taktil forskning og oppdagelser. Foto: Birgit Hvoslef Dahl

UCL ligger i Bloomsbury, og har 38.900 studenter og 13.278 ansatte. Vi besøkte the Science library, det nest største av totalt 17 bibliotek ved UCL. The Science Library holder til i D.M.S Watson building, som ble bygget som bibliotek i 1900.

Om strategien sier de:

The UCL Library Services Strategy is set in the context of UCL 2034, a strategy for UCL for the next 20 years. The Library Services Strategy seeks to deliver a first-class user experience across the whole UCL family of libraries. UCL Library Services will deliver innovative services and facilities in six over-arching areas of activity. 

Besøket på UCL ble avsluttet med en omvisning i det splitter nye Student Centre, et nybygg designet for læring med 1000 arbeidsplasser og studentinfo, it-støtte og vandrende bibliotekarer. Foto: Eystein Gullbekk

Vi ble imponert av UCLs Student Centre og studenttettheten. 14 dager etter åpningen og alle arealer var fylt til randen. På vår rundtur kunne vi se at de jobbet med oppgaver og presentasjoner på samtlige skjermer. Studentene satt nærmest oppå hverandre. Vi lurte på hvor studentene hadde vært før åpningen - det er uvisst, men de mente de trengte flere slike sentere. Utvilsomt et godt tiltak for læringsmiljø og tilhørighet - rett inn fra Londongata!

UCL identitetsperspektiv: "In London, for London, of London" -  er en inspirasjon til UiO og UBs plass i identitetsutvikling og vår pågående strategisk prosess med posisjonering knyttet til omgivelsene.

British Library

Bygget (fra 1998) i seg selv er imponerende, ikke minst boktårnet i midten av bygget. Mektig! Foto: Hanne Graver Møvig

BLs strategi har fått navnet "Living Knowledge":

Living Knowledge sets out the British Library’s vision for its future development as it looks ahead to 2023, the year of its 50th anniversary as the national library of the United Kingdom.

Ved British Library tydeliggjorde de sammenhenger mellom strategi formulert utad og systematisk arbeid med indre prosesser. I tilfellet "scholarly communication" knyttet de en strategi om OA også til kompetansehevingstiltak for egne forskere. De hadde både kurs og arenaer for egne forskere som skal publisere. Noe å tenke på når vi skal jobbe med forsknings- og utviklingsarbeid. "Walk as you talk".

Etterlatt inntrykk

Organisatorisk oppleves UB å være en mer etablert og integrert del av kjerneprosessene på UiO. Det vil si at vi jobber både på UiO og på UB-nivå. UBs formidlingsarbeid står i særklasse og våre arealfasiliteter er et fortrinn.

FoUs rolle på UB er mer fremtredende enn det vi fikk inntrykk av på Kings og UCL. British Library hadde en interessant modell for digital scholarship center, utvikling av kurs som de koblet til det vi kjenner som library carpentry-bevegelsen. Modne tanker om digital humaniora.

BL hadde en egen strategi for datahåndtering 2017 med visjonen : "at data er så integrert inn i samlinger, forskning og tjenester som tekst er i dag".

Gjennomgående kan vi si at alle 3 institusjoner var opptatt av de store globale spørsmålene  om bærekraft: som det grønne skiftet, flere aspekter av åpenhet - value to society.

Hvem møtte vi:

King's College Library

Vi møtte Vanessa Farrier – Head of Partnership & Liaison, Alan Fricker – Head of NHS Liaison, Geoff Browell – Head of Archive Services, Graeme Lockheart – Head of Learning Development, Katie Sambrook – Head of Special Collections og Ruth Murphy -  Head of Enquiries & Access

UCL Library

Vi besøkte Ben Meunier, Director of Operations 

British Library

Vi møtte Torsten Reimer - Head of Research Services, Sally Halper - Head of Research Services & Content Strategy, Mia Ridge, Rachael Kotarski - Research infrastructure and Dimity Flanaghan - Scholarly Communications Lead

Emneord: strategi 2030, studietur Av Hanne Graver Møvig, ledergruppa
Publisert 15. mars 2019 10:29 - Sist endret 7. jan. 2020 13:20
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen, og Håvard Kolle Riis.