Takk for innsatsen!

Kjære alle sammen, som påskehilsen i år vil vi skryte av alles bidrag til UBs drift.

Det har vært en travel vinter, og nå er det straks påske.  Noen av oss holder bibliotekdørene åpne mandag–onsdag neste uke, andre drar på ferie allerede denne helgen.  Uansett håper vi at alle finner anledning til gode vårlige opplevelser i uken som kommer. 

Skål med påskeegg.
Foto: UB/Marianne Karlsen

Vi gleder oss over at UB er en etterspurt samarbeidspartner og at vi bidrar inn i mange ulike oppdrag og prosesser på institutt, fakultets- og på UiO-nivå. Vi ønsker alle å gi brukerne våre gode tjenester og tilbud fra UB.  Denne våren har vi blitt utfordret på økt arbeidspress på mange nivåer. 

Det er vårt ansvar og mål å på en best mulig måte balansere arbeidsoppgaver og utviklingsrettet arbeid mot tilgjengelige ressurser - og vi jobber fortløpende med å legge til rette for dette i hverdagen. 

Under følger noen eksempler fra avdelingsbibliotekene og Digit som synliggjør hva som skal til for at hjulene skal gå rundt i hverdagen. 

  • Besøket i bibliotekene våre har økt, i fjor var første år med over 1 000 000 passeringer gjennom porttellerne på HumSam-biblioteket.  
  • Skrivenatt var godt besøkt i vår igjen, særlig arrangementene om skriving på engelsk. 70 personer hørte foredraget til hovedtaler Gro Dahle og de 90 plassene satt av til Shut up & write var fullsatt store deler av kvelden. 
  • Økningen i innlånet har jevnet seg litt ut, noe som er bra, spesielt for HumSam, der innlånerne virkelig står på om dagen for å få effektuert bestillingene vi får inn. Vi mottok nesten 9000 innlånsbestillinger i første kvartal. Sammenlignet med tidligere år, fikk vi inn omtrent 13.500 bestillinger i hele 2017. Behandlingstiden på bøker og artikler vi sender til andre bibliotek har så langt i år gått ned, på tross av en solid økning i antall. Vi leverer også over 93% av alt andre bibliotek bestiller fra oss. 
  • På Medisinsk bibliotek har vi hatt nærmere 400 timer med litteratursøk, hovedsakelig for kunnskapsbaserte fagprosedyrer og veiledende behandlingsplaner. I tillegg har vi hatt over 120 bestill en bibliotekar- forespørsler i løpet av første kvartal. 
  • I disse dager er det mange studenter på Juridisk bibliotek som tar henvisningssjekken hos oss før de skal levere masteroppgaven sin. Semesteret preges ellers av en enorm innsats på samlingsområdet, i forkant av sammenslåing av alle bibliotekene våre og flytting til Domus Juridica. Fakultetet involverer oss sterkt i utdanningssatsingen sin, akkurat nå i en søknad om å bli SFU (Senter for fremragende utdanning). Alle disse parallelle prosessene er mulige fordi alle medarbeidere har en fleksibel innstilling og trår til der det trengs. 
  • Formidlingsarbeidet ved Realfagsbiblioteket har i vår blitt løftet til nye høyder med “realfagsbibliotekar i felt” som ga spurveutstilling, oppslag i Aftenposten og innslag på radio. Nå ser vi fram til samarbeid med UB-kolleger om blant annet Forskernatt og Arendalsuka. Vi har fått antatt 6 innlegg på Virak-konferansen og 10 av staben er involvert. Vi er stolte av å bidra til at UiO og UB virkelig er en IA-bedrift med praktikanter av flere slag. I tillegg er det blitt jobbet godt med å bruke ressurser der det trengs mest og forberedelser til hvordan vi kan levere best mulig bibliotektjenester til Livsvitenskapsbygget når den tid kommer.   

Parallelt med dette skjer det spennende utvikling av arbeidsflyt i Digit. I samarbeid med USIT har Digit utviklet og satt i produksjon en ny RPA-prosess (Robotic process automation) denne våren. Sammen har de utviklet en robot for å automatisere ulike faser av egenarkiveringsprosessen i DUO.  

Dette er en prosess som sjekker og sletter dubletter i de opplastede artiklene vi får overført fra Cristin.  I tallene fra i fjor så kunne vi se at vi slettet 12,5% av alle opplastinger fordi de var dubletter.  Rundt regnet kan UB potensielt spare ca. 1000 timer på å automatisere hele prosessen. Et godt steg på veien for å avhjelpe tidligere manuell arbeidsflyt – og mulighet for å frigjøre ressurser til de som jobber med forlagsforhandlinger.  

Tusen takk til alle for all ekstra god innsats og samarbeid så langt denne våren – nå håper vi en lang og god og avslappende påskeferie venter! 

God påske fra Live, Svein, Helge, Randi, Eystein, Håvard og Hanne

Av Hanne Graver Møvig, ledergruppa
Publisert 11. apr. 2019 12:43 - Sist endret 7. jan. 2020 13:30
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen, og Håvard Kolle Riis.