Data
Forfatternavn Bilde (URL) Kort beskrivelse Lang beskrivelse (URL)
Hanne Graver Møvig /om/aktuelle-saker/lederbloggen/include/hgm.jpg Bibliotekdirektør, Universitetet i Oslo  
Håvard Kolle Riis /om/aktuelle-saker/lederbloggen/include/hkr.jpg Ass. direktør - Universitetsbiblioteket digitale tjenester  
Helge Mjelde /om/aktuelle-saker/lederbloggen/include/hm.jpg Leder - Medisinsk bibliotek  
Randi Halveg Iversby /om/aktuelle-saker/lederbloggen/include/rhi.jpg Leder - Juridisk bibliotek

 

Live Rasmussen /om/aktuelle-saker/lederbloggen/include/lr2.jpg Leder - Realfagsbiblioteket  
Cecilia Ekström /om/aktuelle-saker/lederbloggen/include/ce.jpg Leder - HumSam-biblioteket  
Svein Engelstad /om/aktuelle-saker/lederbloggen/include/se.jpg Tidligere leder - HumSam-biblioteket

 

Eystein Gullbekk /om/aktuelle-saker/lederbloggen/include/eg.jpg Leder for forsknings- og undervisningsstøtte  

 

Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen, og Håvard Kolle Riis.