Studentprosjekter videreutviklet i 2013

Av de mange studentprosjektene, ønsker Universitetsbiblioteket å videreutvikle ideene i et samarbeid mellom studentene og biblioteket. I 2013 tok vi opp tråden fra to av prosjektene fra høstsemesteret 2012.

En app og et system for rombooking med et sosialt aspekt

I første halvdel 2013 ble to prosjekter fra høstsemesteret 2012 videreutviklet. Appen "Realfagsbiblioteket" ble resultatet fra "BookWorms" prototype. Minesweepers oppgave som ble til et rombookingssystem med et sosialt aspekt, har blitt videreutviklet til et realiserbart konsept. I tillegg til egne midler fikk vi også støtte fra Nasjonalbiblioteket til denne videreutviklingen.

 

Disse studentprosjektene fra 2012 var relatert til biblioteket:

Prototype Bookworms
Bookworms' prototype.

Studentprosjekter høst 2012, INF2260/4060:

I kurset Interaksjonsdesign har tre prosjektgrupper valgt biblioteket som case:

  • Bookworms: Bibliotek-app for søk og gjenfinning. (Jeongyun Choi, Lena Drevsjø, Mohammed Imitaz, Hilde Bakken Reistad, Therese Slang)
  • BibApp: App for å finne pensum raskt. (Jan Gustavsen, Jorun Børsting, Ingrid Arnesen, Julie Holmøy Martin Myhrstuen)
  • Minesweeper: Reservasjonssystem for grupperom med sosial funksjon.(Andreas Sætre, Evy Litovchenco, Martin Braaten Grina, Rebekka Castro, Siripong Jongsathitsathian)

 

 

 

Biblioteket ut av bibliotekets app
Biblioteket ut av biblioteket - med NFC for bøker.

Studentprosjekter høst 2012, INF5261:

I kurset Utvikling av mobile informasjonssystemer har to prosjektgrupper valgt biblioteket som case:

  • Biblioteket i lomma: Mobilitet og brukervennlighet - brukerundersøkelse. (Julie Holmøy, Agnethe Stensrud Heggelund, Rebekka Bjørneberg Castro, Rita Johnsen og Lena Lome Risvik)
  • Biblioteket ut av biblioteket: Bibliotek-app med bruk av NFC/RFID. (Espen Johnsson, Kristoffer Wang, Martin Braaten Grina)
Publisert 24. sep. 2013 15:49 - Sist endret 22. des. 2017 08:38