Minesweeper - sosial rombooking

Sosial rombooking ble påbegynt i faget INF4060 - interaksjonsdesign - høsten 2012 og konseptet ble ferdigutviklet av Rebekka Castro og Evy Litovchenco våren 2013 ved hjelp av innspill fra brukerne på Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes’ hus. Bookingsystemet er ment å gi en mer demokratisk løsning på booking av grupperom.

Les pdf om Sosial rombooking

Publisert 13. feb. 2014 14:33 - Sist endret 22. des. 2017 08:38