Bookmotion - bruk av Leap Motion til formidling i biblioteket

Tjenesten startet som studentoppgave høsten 2013. Nå er den ferdig utviklet og lansert for brukerne i biblioteket.

Stuentgruppen YTEK  (Yaron Okun, Trine Harfallet, Egle Skrebeliene, og Kristoffer Holm) fra bidro i høstsemesterets INF 2260 med prosjektet BookMotion. Studentprosjektet ønsket å se på muligheter for å bruke bevegelsessensoren LeapMotion til formidling av e-bøker i Realfagsbiblioteket.

Utfordringen for Realfagsbiblioteket denne gangen var å utvikle programvare til formålet i samarbeid med studentene. Nærmere ett månedsverk ble brukt på teknisk utvikling. I tillegg deltok ansatte i møter med studentene.
 

Hva gjør BookMotion og hvordan virker teknologien?

BookMotion er en nettside som med lar brukere ved biblioteket bla mellom e-bøker ved å bruke en LeapMotion-kontroller.
LeapMotion-kontrolleren er en sensor som registrerer hånd og fingerbevegelser med infrarøde kameraer, og som en mus lar den brukeren styre programvare. Forskjellen er at denne ikke krever at brukeren tar på noe (som mus eller skjerm) man gjør bevegelsene i løse lufta. Selve sensorenheten/kontrolleren er på størrelse med en minnepinne og kobles til en vanlig pc med en usb-kabel. Området bevegelser registreres innen er som en halvkule over sensoren - opp til ca. 20-30 cm.

BookMotion viser forsider på et utvalg av e-bøker (i dette tilfellet bøker som er interessante for studenter i realfag) som kan flyttes fra side til side med håndbevegelser.

 

Når brukeren er fornøyd med det som vises (en spesifikk e-bok), kan brukeren ved en bestemt håndbevegelse se mer informasjon om boka. Brukeren kan sende seg selv en lenke til en valgt e-bok ved å skanne ansatt- eller studentkortet med en strekkodeleser. Har man ikke kort tilgjengelig eller ikke er tilknyttet UiO - kan man få tilsendt lenke til e-boka via å skanne en QR-kode med mobilen.

 

Fordeler og ulemper med bevegelsesgjenkjenning

LeapMotion som andre bevegelsesgjenkjenningsteknologier byr på flere fordeler og ulemper.

Fordeler å benytte LeapMotion-kontrollere fremfor touchscreen er at man kan ha relativt store skjermer som enten er upraktiske eller dyre å ha som touchscreen. LeapMotion-kontrolleren er relativt billig (ca. 600 NOK per dags dato) og brukt sammen med store skjermer kan skjermene fungere som infoskjermer i perioden brukere ikke interagerer med dem. Selv om vi ikke bruker projektor kan man også bruke dette fremfor skjerm.

Ulemper med teknologien er at bevegelsesgjenkjenning er på et tidlig stadium og har en del barnesykdommer. Feltet lider av mye av de samme problemene som tidlig touchscreen-teknologi gjorde. Mye av tiden vi brukte på utviklingsarbeidet gikk med på å tilpasse hvilke håndbevegelser som skulle gjenkjennes for å styre aktivitetene på skjermen. Teknologien på nåværende stadium kan til tider feiltolke eller ignorere bevegelsene fra brukerne. I tillegg er også brukerne uerfarne med denne type teknologi og standarder er ennå i defineringsfasen. Brukere har tilnærmingsmetoder som rett og slett ikke forstås av gjenkjennelsesprogramvaren og programvaren har et for snever akseptområde for bevegelsesmønstre.

Vi håper på bedre responsivitet etter hvert som leverandøren utvikler bedre drivere og programvare for kontrolleren. Vi merket faktisk i løpet av utviklingsperioden at teknologien bedret seg etterhvert som nye oppgraderinger ble lastet ned.
 

Brukertesting

For å ta i bruk en ny teknologi til et slikt formål var det viktig med mange brukertester. Brukere og ansatte ved Realfagsbiblioteket deltok ivrig ved flere anledninger arrangert av YTEK. Det ble også gjort statistiske analyser av brukernes erfaringer og preferanser som ble brukt til å ta viktige utviklingsvalg.

 

Teknisk informasjon

 Nettsiden som viser BookMotion er programmert med HTML 5.0., JavaScript (med JQuery) og PHP på serversiden. LeapMotion-kontrolleren kommuniserer med JavaScript.

 

Fremtidige utvidelser:

BookMotion er fremdeles under utvikling. Noen av de fremtidige utvidelsene vil være:

  1. Å la forsidene automatisk skiftes (gli over skjermen fra høyre til venstre) når brukere ikke interagerer med nettsiden.
  2. La informasjon dukke opp om hvordan å bruke BookMotion når brukere nærmer seg nettsiden (dvs. beveger seg innenfor deteksjonssonen på 30 cm).
  3. Automatisk laste inn metadata (forsider, omtaler, emneord o.l.) for bøker basert på ISBN e.l.
  4. La biblioteksansatte velge hvilke e-bøker som skal vises (basert på samlingskoder, liste av ISBN, DOKID, o.l.)

 

Emneord: leap motion, bibliotek, api, E-bøker
Publisert 26. des. 2013 21:22 - Sist endret 22. des. 2017 08:38