Matematikk og naturvitenskap

Valg av referansestil

Skal man publisere et arbeid i et tidsskrift er det tidsskriftet som bestemmer hvilken referansestil man skal følge. De fleste vitenskapelige tidsskrifter har sin egen referansestil. Mange tidsskrifter følger en mal basert på Harvard- eller Vancouverstil. I oppgaver og rapporter er det som regel veileder eller institutt som bestemmer hvilken stil som skal brukes. Hvis det ikke kreves en bestemt stil, velg en stil og bruk den konsekvent.

Vanlige stiler innenfor matematikk og naturvitenskap

Hjelp på biblioteket

Trenger du hjelp utover dette kan du kontakte ditt nærmeste bibliotek.

Publisert 10. juni 2011 15:25 - Sist endret 10. sep. 2020 14:59