English version of this page

Medisinsk bibliotek på Rikshospitalet

Bibliotekar viser lege bok i biblioteket.

Illustrasjon av studenter som studerer sammen.

Bibliotekets prosjektoppgaveklinikk

Velkommen til en hel måned med aktiviteter, spesielt tilpasset deg som hadde KLoK-uke i januar 2021 og nå skal skrive prosjektoppgave. Delta på søkekurs, foredrag om akademisk skriving, kurs i kildebruk, kritisk vurdering og referering, og få hjelp og veiledning av bibliotekarer og skrivementorer.

Bibliotekar veileder student på Zoom.

Drop-in hjelp

Veiledningsvakten er åpen mandag-torsdag klokka 12-14 på Zoom. Vi svarer på alt du lurer på om litteratursøking, referansehåndtering og EndNote.

Hva finner du i biblioteket

Biblioteket dekker fagene medisin, sykepleie, ernæring, helsefag m.m. I samlingen vår har vi bøker, tidsskrifter, anatomiske modeller, mikroskop m.m. Les mer om våre samlinger.

Vi gir bibliotektjenester til studenter og ansatte ved Det medisinske fakultet og Oslo universitetssykehus, og er åpent for alle.

Fagside for medisin

  • Finn anbefalt litteratur, bøker, artikler, tidsskrifter m.m.
  • Søk i medisinske databaser og kliniske oppslagsverk
  • Kom på kurs i litteratursøking, referansehåndtering, kritisk vurdering og Open Access publisering
  • Få hjelp og veiledning av bibliotekarene

Besøk fra oss

Vi skreddersyr kurs og presentasjoner for din avdeling eller forskergruppe. Les mer om tilbudet.

Hva skjer?

4. jan. 2022 10:00 - 31. jan. 2022 14:00 , Zoom
27. jan. 2022 12:00 - 13:00 , Zoom
28. jan. 2022 10:00 - 14:00 , Zoom: Akademisk skrivesenter
3. feb. 2022 17:00 - 19:00 , Scene HumSam, Georg Sverdrups hus