English version of this page

Medisinsk bibliotek på Rikshospitalet

Bibliotekar viser lege bok i biblioteket.

Illustrasjon av studenter som studerer sammen.

Skal du skrive prosjektoppgave i januar?

Velkommen til Medisinsk biblioteks prosjektoppgaveklinikk! Bli med på søkekurs, foredrag om akademisk skriving, kurs i kildebruk og referering, kurs i kritisk vurdering og få hjelp og veiledning av bibliotekarer og skrivementorer.

Program kommer snart!

Hva finner du i biblioteket

Biblioteket dekker fagene medisin, sykepleie, ernæring, helsefag m.m. I samlingen vår har vi bøker, tidsskrifter, anatomiske modeller, mikroskop m.m. Les mer om våre samlinger.

Vi gir bibliotektjenester til studenter og ansatte ved Det medisinske fakultet og Oslo universitetssykehus, og er åpent for alle.

Fagside for medisin

  • Finn anbefalt litteratur, bøker, artikler, tidsskrifter m.m.
  • Søk i medisinske databaser og kliniske oppslagsverk
  • Kom på kurs i litteratursøking, referansehåndtering, kritisk vurdering og Open Access publisering
  • Få hjelp og veiledning av bibliotekarene

Besøk fra oss

Vi skreddersyr kurs og presentasjoner for din avdeling eller forskergruppe. Les mer om tilbudet.