English version of this page

Bokskatter i Georg Sverdrups hus

Her presenterer vi noen av de bokskattene som befinner seg i HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus.

Sikringsmagasin

Bøkene som er plukket ut til Sikringsmagasinet er svært verdifulle, de er sjeldne, det er førsteutgaver i små opplag, de er spesielt påkostet eller lignende. De tidligste bøkene her er fra 1600-tallet. Før delingen av Nasjonal-biblioteket og Universitetsbiblioteket ble Lib.Rari og paleoypene / inkunablene (dvs. bøker mellom 1430 og 1500) skilt ut og overført til Nasjonalbibliotekets sikringsmagasin.
Bøkene i Sikringsmagasinet er ikke til utlån, men kan leses i et spesialrom i Georg Sverdrups hus

Minuskel

Basen minuskel inneholder digitaliserte bøker og annet materiale fra de fire avdelingsbibliotekene på Universitetsbiblioteket i Oslo.

Til minuskel - overført til Digitale samlinger i Oria
 

Bibliotheca Polynesiana

The Kroepelien collection or Bibliotheca Polynesiana is a very valuable collection of literature from and about the Pacific, and related areas.

Faksimilesamlingen

Dette er en samling av verdifulle, svært påkostede faksimiler av viktige håndskrifter, bøker og andre dokumenter. 

Pedanius Dioscorides: De materia medica

Pedanius Dioscorides kjente verk: De materia medica er en beskrivelse av medisinske urter og andre stoffer. Verket er skrevet i første århundre e.Kr.