Fagside for idéhistorie

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

ColourboxHenrik Keyser Pedersen

Fagansvarlig i idéhistorie
HumSam-biblioteket

Artikkelsøk i fagets databaser

 • MLA
  Modern Language Association International Bibliography inneholder referanser til bøker, bokkapitler og tidsskriftartikler innen litteratur, språk, lingvistikk og folkloristikk
 • ArticleFirst
  Tverrfaglig bibliografisk base over mer enn 19 mill. artikler fra ca. 16.000 tidsskrifter.
 • Norart - Norske og nordiske tidsskriftartikler
 • JSTOR
  Database og arkiv for tidsskriftsartikler med artikler fra over 1.000 tidsskrifter innen humaniora, samfunnsfag og naturvitenskapelige fag i fulltekst.
 • Project Muse
  Omfattende tverrfaglig fulltekstarkiv

Nye idéhistoriebøker ved HumSam-biblioteket

Boksøk

 • Oria - bøker og tidsskrifter i norske fagbibliotek
 • HK1 - søkbar kortkatalog over utenlandsk litteratur. Ikke alle bøker før 1966 ligger i Oria

Emnesøk

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordsystemer:

Kurs for idéhistorie

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du er utenfor UiOs nettverk.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?


Søking, referering og skrivetips


UiOs akademiske skrivesenter


Norges historie, fra steinalderen til i dag


Det du trenger for å få din PhD on trackAlt du trenger for å komme dit du vil med forskningen din