Fagside for idéhistorie

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Artikkelsøk i fagets databaser

  • MLA - Modern Language Association International Bibliography inneholder referanser til bøker, bokkapitler og tidsskriftartikler innen litteratur, språk, lingvistikk og folkloristikk
  • Historical Abstracts - referanser til artikler som dekker perioden 1450 til nåtiden
  • Norart - Norske og nordiske tidsskriftartikler
  • Humanities Index - dekker ca. 400 tidsskrifter
  • JSTOR - Database og arkiv for tidsskriftsartikler med artikler fra over 1.000 tidsskrifter innen humaniora, samfunnsfag og naturvitenskapelige fag i fulltekst.
  • Project Muse - Omfattende tverrfaglig fulltekstarkiv

Boksøk

Emnesøk

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordsystemer:

Kurs for idéhistorie

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du er utenfor UiOs nettverk.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Klikkbar logo for Søk & Skriv
Søking, referering og skrivetips

Klikkbar logo for Akademisk skrivesenter
UiOs akademiske skrivesenter


Klikkbar lenke for Norgeshistorie.no

Norges historie, fra steinalderen til i dag

Klikkbar logo for PhD on Track
Det du trenger for å få din PhD on track


Klikkbar logo for For forskere
Alt du trenger for å komme dit du vil med forskningen din