Nellikrevolusjonen. Portugal 25. april. 40-årsjubileet (1974-2014)

Hovedmonter i utstillingen. 1. etasje i Georg Sverdrups hus

Bokutstilling 02. - 20. november 2015.

Nellikrevolusjonen (portugisisk, a Revolução dos Cravos) var en revolusjon som startet 25. april 1974 i Lisboa (Portugal). Den ble startet av en gruppe yngre offiserer, og skjedde nesten uten at blod ble spilt.

José María Izquierdo, Fagreferent i Romanske språk

Misnøyen med Marcelo Caetanos regime hadde vokst, ikke minst etter at de militære styrkene led tilbakeslag i de portugisiske besittelsene i Afrika. Ledet av en gruppe yngre offiserer ble det gjennomført et statskupp 25. april 1974, «Nellikrevolusjonen». Revolusjonen førte til at diktaturet falt, og at demokrati ble innført etter en toårig overgangsperiode (kjent som PREC, Processo Revolucionário Em Curso).

Overgangsperioden var preget av sosial uro og maktkamp mellom den politiske høyre- og venstresiden. Selv om styrker lojale mot den sittende regjeringen drepte fire mennesker før de overga seg, var revolusjonen uvanlig fordi de revolusjonære ikke brukte direkte vold for å oppnå det de ønsket. Utstyrt med røde nelliker (cravos på portugisisk), overbeviste innbyggerne de regjeringslojale soldatene om at de burde overgi seg. Det betydde slutten for Estado Novo, det lengst bestående autoritære regimet i Vest-Europa, men ikke det siste til å falle: Francisco Franco satt ved makten i Spania til sin død i 1975. Revolusjonen blir ofte omtalt som Vinte e cinco de Abril (25. april).

Revolusjonen la grunnlaget for at de tidligere portugisiske koloniene i Afrika – Angola, Mosambik, São Tomé e Principe, Kapp Verde og Guinea-Bissau – oppnådde selvstendighet i 1975. (Wikipedia)

Plakat i pdf

Deler av utstillingen