Program for kurs i litteratursøk for MA-studenter i nordisk

Dette kurset er tilpasset MA-studenter i nordisk som skal i gang med å skrive masteroppgave med tips i hvordan å gjøre gode litteratursøk; få tilgang til kilder; vurdere kilder; og organisere kilder.

Kursprogram

Omvisning

denne videoomvisningen viser jeg deg bl.a. hvor du finner de nordiske samlingene, hvor du låner og leverer bøker, hvordan du booker kollokvierom og plass i lesesalen, hvordan skriverne funker, og hvor du kan få IT-hjelp.

Litteratursøk

Basert på noen av de spørsmålene dere har til prosjektidéene deres (samles inn i mentimeter), demonstrerer jeg hvordan dere kan få best utbytte av bibliotekets oppdagelsesverktøy Oria og databaser vi abonnerer på som er relevante for deres felt. Dere får en innføring i hvordan dere gjør avanserte søk for å finne fram til mest mulig relevant og faglig sterk litteratur; hvordan dere får tilgang til litteraturen som UiO-brukere; og hvordan dere kan organisere forskningen i Oria. De viktigste avanserte søkeverktøyene er:

  • å finne gode emneord, 

  • å trunkere emneord for å få flere treff (feminis*),

  • å avgrense på fasetter for å få færre treff eller finne flere relevante treff,
  • å søke på konkrete fraser ved å låse med anførselstegn ("sosiale medier"),
  • å søke med boolske termer (AND, OR, NOT),
  • å søke i ulike scopes. 

Etter demonstrasjonen får dere anledning til å jobbe med egne søk.

Oppgave i litteratursøk og litteraturliste 

Søk og finn 5 relevante referanser til forskningslitteratur (en kombinasjon av fagbøker og fagfellevurderte tidsskriftsartikler), lagr dem i dine favoritter i Oria og merk dem med en merkelapp så du får en egen mappe for dem og slik bedre kan holde styr på forskningen din.

Kopier og lim deretter referansene inn i et Word dokument så har du starten på en litteraturliste til oppgaven. Velg Chicago B (forfatter-år) som referansestil. Husk å sortere alfabetisk etter forfatterens etternavn. Husk innrykk på referansene. Og husk å føre inn oppgaveidéen for din bibliografi som overskrift til bibliografien.

Siteringsfunksjonen i Oria er ikke perfekt, så hvis du bruker den, er det nødvendig å gå gjennom referansene manuelt og sjekke at de er oppført korrekt.

Kildekritikk

Søkemotoren Oria og akademiske databaser har funksjoner som hjelper deg med å vurdere litteraturens kvalitet og faglige styrke. Men mye overlates også til deg å finne ut av. I denne bolken går vi gjennom noen av de viktigste tingene du må huske på når det gjelder å vurdere kilder.  

Gruppeoppgave: vurder og ranger den faglige relevansen og kvaliteten av 10 utvalgte kilder i en referanseliste. Du vil finne mye god hjelp i kildekritikk på sidene til Søk & Skriv. Denne oppgaven vil være tilgjengelig som PDF.

 

Få mer hjelp

Finn utvalgte ressurser på Fagsiden for nordisk og kontakt Fagsreferenten din, Anne Sæbø.

Tilbakemeldinger på kurset

Vi er her for å hjelpe deg og er ivrige etter hele tiden å lære mer om hvordan vi best kan gjøre det. Vi avslutter kurset med en anonym spørreundersøkelse i mentimeter. Send også gjerne en mail.

 

Lyst på mer kursing? Her er flere nyttige videoer i litteratursøk:

Fra Søk & Skriv:

• Hvordan søke med emneord

• Hvordan søke med boolske termer

• Hvordan søke i databaser

• Hvordan sette inn kilder og unngå plagiat?

Fra UB:

• Hvordan finne bøker i Oria og på hylla

• Hvordan søke med emneord i Oria

• Hvordan bruke "Min side" i Oria

Publisert 18. jan. 2021 08:00 - Sist endret 17. aug. 2022 09:38